InBeeld – Johan van der Dong

GRIJPSKERK – Met de publicatie van zijn dichtbundel ‘FabriekspsalmenLiturgie van een Suikerdorp’ voegt beeldend kunstenaar Johan van der Dong (1962) uit Grijpskerk een nieuwe dimensie toe aan zijn toch al veelzijdig oeuvre. Deze eerste dichtbundel van de in Groningen geboren kunstenaar behandelt zijn jeugd in het ‘suikerdorp’ Hoogkerk en is te beschouwen als een eerbetoon aan zijn beide ouders, die dan ook een prominente plaats innemen in de gedichten. Tegelijkertijd schetst Van der Dong een positief-kritisch beeld van het dorp waar hij opgroeide, tegen de achtergrond van maatschappelijke veranderingen als de stijgende welvaart, ontkerkelijking en een toenemende individualisering. De poëziebundel wordt ten doop gehouden op zondagmiddag 18 oktober in het kerkje van Leegkerk, aanvang 16.00 uur. Het eerste exemplaar wordt uitgereikt aan de stadsdichter van Groningen, Renée Luth. De auteur zal daarna enige strofen uit zijn gedichtenbundel middels een performance ten gehore brengen als sluitstuk van zijn project over het Suikerdorp Hoogkerk.