InBeeld – Klaas-Wybo van der Hoek

STREEK – “Grote windmolens van boven de 100 meter passen niet in het landschap van het Westerkwartier,” zo stelt Klaas-Wybo van der Hoek, fractievoorzitter van GroenLinks in het Westerkwartier. “Boven de 100 meter, laat staan 200 meter zoals het college van burgemeester en wethouders voorstelt, is ruim hoger dan de Martinitoren. Men denkt aan het plaatsen van die ontzettend grote molens langs het Van Starkenborghkanaal en de snelweg A7”. Dankzij een wijzigingsvoorstel van GroenLinks, dat mede door de fracties van VZ, PvdA en CU werd gedaan, zijn de hoge windmolens geschrapt. Alle fracties in de gemeenteraad stemden uiteindelijk voor het wijzigingsvoorstel.

De opstelling van Klaas-Wybo van der Hoek kwam naar voren bij de behandeling van de visie Hernieuwbare Elektriciteit van het college. “In deze spannende coronamaanden heeft zich een wondertje voltrokken: er wordt veel zonnestroom opgewekt. Door het zonovergoten weer met een stevige wind is de opwekking van groene stroom onlangs opgelopen tot bijna 10 miljard watt op één dag– een absoluut record. Naar schatting twee derde van de Nederlandse elektriciteit werd geleverd door zonnepanelen en windmolens. Dat wat cynici nooit wilden geloven en dromers nooit durfden te dromen, heeft zich voltrokken: de hernieuwbare zonne-energie kan ons weldadig voorzien in elektriciteit. Laat dat een positieve boodschap zijn om meer te doen met vooral zonne-energie.

En we hoeven dus echt ons mooie Westerkwartier-landschap niet te verpesten, omdat we anders geen stroom krijgen. Wij stellen voor veel meer in te zetten op zon op het dak. Er zijn heel wat daken nog te verzonnen. Daar is heel veel winst te behalen. De mensen die onder die daken wonen, kunnen mee delen in de opbrengst van de zonnepanelen. De hoeveelheid zonnedaken is niet het probleem. Het probleem zit in drie andere problemen: kabels, trafos en verdeelstations. Oftewel de infrastructuur. Netbeheerders lopen achter. Daar moet veel meer gebeuren, vooral voor zonne-energie. Want het alternatief, zeer hoge windmolens, levert problemen op voor ons landschap en onze inwoners. 

GroenLinks zegt: laten we waarmaken dat wat cynici nooit wilden geloven en dromers nooit durfden te dromen: de hernieuwbare zonne-energie ons in het Westerkwartier weldadig laten voorzien in elektriciteit”.