InBeeld – René Paas

STREEK – Afgelopen week heeft het Nationaal Programma Groningen haar jaarverslag over het jaar 2019 gepresenteerd. Voorzitter René Paas constateert in zijn voorwoord dat sinds de officiële start van Nationaal Programma Groningen in maart 2019 essentiële stappen zijn gezet om wonen en werken in Groningen aantrekkelijker te maken. Daardoor kan het nationaal programma de inwoners van de gehele provincie helpen om vorm te geven aan een aantrekkelijke ‘toukomst’. “Een toekomst met vertrouwen waar we af en toe, ondanks onze bescheidenheid, flink over durven te ‘snakken’.” Paas is vol lof over de samenwerking van raads- en Statenleden die unaniem instemden met het Programmakader, waarin ze de hoofddoelen van het nationaal programma vastlegden, en de toedeling van het geld. In 2018 en 2019 hebben in totaal honderd projecten een bijdrage ontvangen vanuit Nationaal Programma Groningen. Het gaat om een investering van bijna 128 miljoen euro. Het jaarverslag 2019 geeft een overzicht van de ontstaansgeschiedenis van Nationaal Programma Groningen, de achtergronden, de opbouw en de voortgang van de projecten.