Indrukwekkende 4 mei herdenking Grijpskerk

GRIJSPKERK – Afgelopen woensdag werd in een stampvolle kerk aan de Nicolaas Grijpstraat in Grijpskerk een 4 mei herdenkingsdienst gehouden. Het werd een dienst vol verhalen, gedichten en muziek. De avond werd namens het 4 mei comité Grijpskerk geopend door Tjeerd Hazenberg. De toespraak werd gehouden door de heer Fré Kalk, zoon van Hendrik Renze Kalk. Vader Kalk was ten tijde van de oorlog gemeentesecretaris van de gemeente Grijpskerk. Hij werd in november 1943 om het leven gebracht door de bezetter aan de Groningerstraatweg in Grijpskerk. De bijdrage van de heer Kalk was niet de enige door een nabestaande van Grijpskerkers die het leven lieten in de oorlog. Eva Vogel, een achterkleinkind van gemeentesecretaris Kalk, droeg een gedicht voor. Ook werden de namen van alle Grijpskerkers die overleden tijdens de oorlog opgenoemd. Dit gebeurde door Ate Boonstra, familielid van oud-politieman Dirk Boonstra, en door Gonda van der Ploeg, kleindochter van verzetsman Reinder Klaas van der Ploeg. Zoals gebruikelijk waren de families Boonstra, Kalk en Van der Ploeg in grote getale aanwezig. Ook vanuit het dorp was de belangstelling groot. Hierdoor was de kerk tot de laatste plek gevuld. Een gedicht door leerlingen van het Lauwerscollege en de prachtige muziek van Excelsior maakten de herdenkingsdienst compleet. Na de dienst volgde nog het krans leggen op de begraafplaats bij het monument. Dit gebeurde door de heren Boonstra en Van der Ploeg en door twee leerlingen van het Lauwerscollege uit Grijpskerk. Grijpskerk was woensdagavond op een indrukwekkende manier in vrijheid verbonden.