Inspiratiekaravaan in Pieterburen

PIETERBUREN – De gemeente De Marne zette vorige week wel een heel bijzonder middel in om de burgers te informeren. De inspiratiekaravaan toerde door Pieterburen en is een manier om bewoners enthousiast te maken om zelf initiatieven te ontplooien op het gebied van niet-medische zorg in dorpen en buurten. Diverse ideeën werden aangedragen, temeer omdat er veel verandert in de wereld van de zorg. De karavaan als inspiratiebron wordt ingezet om mensen te bewegen met ideeën te komen zodat ouderen langer in hun dorp kunnen blijven wonen. De inspiratiekaravaan wordt gefinancierd door de provincie Groningen en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.