Inwoners gemeente Westerkwartier ontvangen koninklijke onderscheiding

STREEK – Elk jaar vindt vlak voor Koningsdag de zogenoemde lintjesregen plaats. Op deze dag ontvangen inwoners, die een bijzondere verdienste hebben verricht voor de samenleving, een koninklijke onderscheiding. In verband met het heersende coronavirus kon de lintjesregen dit jaar niet fysiek plaatsvinden. Alle bijeenkomsten in Nederland zijn tot en met 1 juni geannuleerd. Dat betekent dat ook de gemeente Westerkwartier de koninklijke onderscheidingen niet fysiek kon uitreiken. Daarom pakte burgemeester Ard van der Tuuk afgelopen vrijdag zijn telefoon en belde hij de vier gelukkigen op, met de mededeling dat zij zijn benoemd in de Orde van Oranje-Nassau. De Streekkrant bracht daarna een bezoekje aan de gedecoreerden om hen een bos bloemen te overhandigen en op beeld vast te leggen.

Afgelopen vrijdag om 10.00 uur begon de burgemeester met het verrassen van de gedecoreerden. De eerste gelukkige was mevrouw L. (Lucie) Brandsma-Claus (63) uit Grootegast, die vanwege haar verdiensten is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dit deed hij niet middels een telefoontje, maar via een groot beeldscherm op een kleine vrachtwagen. Daarbij werd ze eveneens verrast door All You Need Is Love, het RTL-televisieprogramma van Robert ten Brink. Terwijl ze werd gefilmd door een cameraploeg kreeg mevrouw Brandsma-Claus videoboodschappen te zien op een groot scherm op een vrachtwagentje. Dat is een initiatief van het RTL programma om in deze coronatijd er voor te zorgen dat families elkaar toch nog een hart onder de riem kunnen steken. Op het scherm was een videoboodschap van Ard van der Tuuk te zien, waarmee hij bekendmaakte dat ze was onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Mevrouw Brandsma-Claus werd opgegeven door haar zoon. Volgens hem is ze een trouwe kijker en leek het hem extra mooi haar op deze manier te verrassen, ook omdat de familie helaas niet bij de bekendmaking van de onderscheiding kan zijn vanwege de coronamaatregelen. Vanwege de coronacrisis blijft All You Need Is Love extra uitzendingen maken. De aflevering met mevrouw Brandsma-Claus was afgelopen zaterdag te zien op RTL4. 


Sinds 1995 is Brandsma-Claus vrijwilliger bij de Protestantse Kerk Grootegast-Sebaldeburen als ouderling, diaken, wijkmedewerker en lectuurbezorger. Daarnaast is zij actief voor Plaatselijk Diaconaal Werk Grootegast, waar zij zich inzet voor inwoners met een beneden modaal inkomen. Naast haar werkzaamheden bij de kerk, is Brandsma-Claus eveneens vrijwilliger geweest bij de voetbalvereniging FC Grootegast (400-500 leden) als jeugdtrainer, leider en jeugdbestuurslid. Bovendien maakte zij deel uit van de activiteitencommissie, de bestuurskamerdiensten en de kantinecommissie. Voorts zette zij zich in bij sponsorlopen, de oliebollenactie, de snertverkoop, de jaarmarkt en de busreizen. De werkzaamheden bij de voetbalclub in Grootegast vervulde Brandsma-Claus van 1990 tot 2016. Tot slot is de inwoner van Grootegast tussen 1987 en 2000 actief geweest als vrijwilliger bij de CBS Jan Kuipersschool, eveneens in Grootegast. Hier was zij onder andere leesmoeder, handvaardigheidjuf, computerhulp en ouderraadslid.


Na het verrassen van mevrouw Brandsma-Claus belde Van der Tuuk met de volgende gedecoreerde: mevrouw B.W. (Wieny) Helder-Scholtens (71) uit Zuidhorn. Ook zij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Mevrouw Helder-Scholtens is jarenlang (vice)secretaris van de DLE Uitvaartzorg Zuidhorn (1375 leden) geweest. Hierbij vertegenwoordigde ze de vereniging bij de vergaderingen op lokaal en provinciaal niveau. Deze werkzaamheden vervulde de inwoner van Zuidhorn van 2004 tot april 2020. Daar waar ze kort geleden is gestopt met haar vrijwilligerswerk bij DLE Uitvaartzorg, is Helder-Scholtens nog steeds actief (sinds 2004) als vrijwilliger bij de welzijnsorganisatie Sociaal Werk De Schans, voorheen de Stichting Welzijn gemeente Zuidhorn. Hier was zij lid van de werkgroep Mantelzorg en ondersteunde zij de mantelzorgers in de gemeente Westerkwartier, voorheen gemeente Zuidhorn. Ook is de inwoner van Zuidhorn al jarenlang vrijwilliger bij de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt De Rank te Zuidhorn. Hier is zij sinds 1980 lid van het regionaal kringbestuur vrouwenvereniging en voorzitter van de plaatselijke vrouwenvereniging. Daarnaast verzorgt de inwoner van Zuidhorn mede de distributie van het kerkblad en onderhoudt zij het contact met de alleenstaanden en zorgt zij voor de onderlinge hulpverlening. Tot slot is Helder-Scholtens jarenlang mantelzorger voor haar echtgenoot geweest.

Van der Tuuk vervolgde zijn ‘belsessie’ daarna met een telefoontje aan de heer F.R.J. (Fred) Bronsema (73) uit Zuidhorn. Hij was de derde persoon die te horen kreeg dat hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De inwoner van Zuidhorn is sinds 2017 screener van de aanvragen en herbeoordelingen voor de plaatselijke Voedselbank. Al vrij snel ontwikkelde hij zich tot één van de coördinatoren van het team. Daarnaast is Bronsema sinds 2014 trainer, coach en algemeen vrijwilliger bij Volleybalvereniging De Meeuwen in Zuidhorn. Ook is de inwoner van Zuidhorn sinds 2010 actief als chauffeur op de wijkbus en algemeen vrijwilliger bij Zonnehuisgroep Noord op de locatie Oostergast in Zuidhorn. Bij de drie bovengenoemde organisaties is Bronsema nog steeds actief. In het verleden is de inwoner van Zuidhorn bestuurslid en voorzitter geweest van buurtvereniging ’t Cremers Vlijtige Stekkie (2004-2007). Bovendien was Bronsema diaken (gedurende twee termijnen) en (gedurende de laatste termijn) tevens secretaris van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Zuidhorn De Rank. Hij heeft voorts tijdens een van de perioden gefungeerd als diaken in het verpleegtehuis Het Zonnehuis te Zuidhorn (2010-2018). Verder was Bronsema van 2003 tot 2014 penningmeester van Stichting Seniorenhuisvesting Bederawalda Bedum, was hij tussen 1996 en 2004 trainer, coach en commissielid bij Volleybalvereniging DIO Bedum en was hij van 1989-1993, 1998-2001 en 2007-2010 diaken en commissiewerker van de gereformeerde kerk vrijgemaakt in Bedum.

Van der Tuuk sloot zijn belronde af met een telefoontje aan mevrouw H.J. (Helen) de Koning (54) uit Niebert. De burgervader liet haar weten dat ze is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De Koning werd koninklijk onderscheden vanwege haar jarenlange verdiensten voor de samenleving. Zo is de inwoner van Niebert sinds 1988 vrijwilliger bij de Stichting Indoor Tolbert als instructeur, gastvrouw en lid van de jury bij de gelijknamige hippische concours. Sinds 2019 is zij tevens blokhoofd van de gastvrouwen. Ook is De Koning sinds 1991 als vrijwilliger actief bij de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS), regio Groningen (30 verenigingen, 2400 leden). Sinds 2009 is zij bestuurslid en sinds 2010 zelfs vicevoorzitter van deze sportfederatie. Mevrouw De Koning begon in 1991 als assistent-instructeur niveau 3. Sinds 1995 is zij jurylid bij dressuurwedstrijden en vanaf 2005 jurylid voor de categorie Z. Sinds 2015 is zij ook jurylid voor het onderdeel teamdressuur en nauw betrokken bij het Regionaal Opleidingspunt (ROP) ten behoeve van de bijscholing van juryleden. Als bestuurslid is zij verantwoordelijk voor de portefeuilles pr en opleiding. De Koning denkt mee over nieuwe ontwikkelingen in de hippische sport en vertegenwoordigt de regio bij het hoofdbestuur te Ermelo. Daarnaast levert zij een grote bijdrage aan de organisatie van de regionale Indoor- en Outdoorkampioenschappen onder andere bij de verhuizing van de outdoorwedstrijd naar het Stadspark te Groningen.

Naast haar werkzaamheden bij de KNHS is De Koning sinds 1992 vrijwilliger bij de Stichting Wedstrijdsport Nienoord. Deze stichting organiseert jaarlijks zes hippische wedstrijden in de regio Westerkwartier. Mevrouw De Koning is nu nog steeds actief als instructeur, gastvrouw en lid van de jury bij de wedstrijden. Ook ondersteunt zij het secretariaat bij dressuurwedstrijden. Sinds 2016 is de inwoner van Niebert eveneens actief als vrijwilliger bij de zorgorganisatie Boarnsterhim State. De Koning verzorgde haar moeder tot haar overlijden in 2016 in Boarnsterhim State. Sindsdien is zij actief als vrijwilliger ten behoeve van medebewoners en ondersteunt zij activiteiten. Verder is De Koning mantelzorger van haar ouders. Tot slot werd De Koning in 2015, 2016 en 2017 samen met haar team Nederland Kampioen op het hippisch onderdeel Kür op muziek M/Z pony’s.

De vier gedecoreerden waren allen blij verrast met hun koninklijke onderscheiding. De feitelijke uitreiking vindt op een ander moment plaats. Wanneer dat is, is nog niet bekend.