Jaarwisseling laat bittere smaak achter bij burgemeester Achtkarspelen

“Dit moeten wij niet willen in onze gemeente”

ACHTKARSPELEN – Burgemeester Oebele Brouwer is geschrokken nu de balans is opgemaakt na de Jaarwisseling. Waar in eerste instantie werd gedacht dat de schade dit jaar meeviel, blijkt bij nader inzien het tegendeel waar. Met een bedrag van 27.000 euro aan schade is er zelfs sprake van meer dan een verdubbeling ten opzicht van vorig jaar toen de schadepost ruim 13.000 euro bedroeg.

Twee zaken vallen volgens Brouwer op: “Veel schade door het gebruik van zeer zwaar en dus altijd al illegaal vuurwerk en veel schade door de “traditionele” oud- en nieuw vuren, die vaak niet hoefden te worden geblust omdat er geen direct gevaar was, maar waarbij wel schade het gevolg was.” Brandplekken en schade aan het wegdek leidden tot 2600 euro aan kosten, het weghalen en afvoeren van de troep na branden kostte 3400 euro. Er waren maar liefst 19 opgeblazen vuilnisbakken (kosten 7600 euro) en opgeblazen kolken kostten nog eens 2400 euro.

Ronduit treurig zijn de vernielingen aan speeltuinen. “In twee kinderspeeltuinen forse vernielingen gepleegd: In Surhuisterveen aan de Verkerckstraat een schadepost van € 3100,-, in Kootstertille aan de Dahliastraat € 2790,- (beide excl. BTW). Voor de dorpen is dit uiteraard een enorme teleurstelling”, aldus Brouwer. “Onze eerste indruk was dat de schade tijdens de jaarwisseling, in vergelijking met andere jaren in wezen wel meeviel. Wij hebben ons daarbij toen onder meer gebaseerd op het feit dat de medewerkers van de afdeling beheer die avond niet werden opgeroepen voor een spoedinzet. Ook waren er geen situaties van grootschalige oproer. Helaas is in de dagen daarna duidelijk geworden dat de schade niet meevalt. Pin mij niet vast op een euro, er kan een BTW-verschil in zitten, maar het is voor mij evident dat dit teleurstellende hoge schadebedragen zijn. Ik ben geen psycholoog en kan niet beoordelen in hoeverre de Corona-beperkingen hier mee debet aan zijn (ik sluit het niet uit) of dat het vuurwerkverbod een rol heeft gespeeld. Voor mij is het wel duidelijk dat we hier samen met de dorpen en hun vertegenwoordigingen werk van moeten maken”, vindt Brouwer. “Ik acht de kans groot dat de meeste schade is veroorzaakt door inwoners/jeugd uit het eigen dorp als die met zwaar vuurwerk een tocht door de eigen omgeving maakten. Vorig jaar heb ik alle dorpsverenigingen een brief geschreven met de vraag of zij wilden nadenken over het organiseren van een gezamenlijk vuurwerk in hun dorp, als het afsteken van vuurwerk weer toegestaan zou zijn. Ook is de vraag legitiem of die vreugdevuren nu wel zo onschuldig zijn, ook als de brandweer niet hoeft in te grijpen, als je ziet dat de directe schade bijna € 6000,- is. In alle gevallen geldt dat tot op heden er zich niemand heeft gemeld als veroorzaker van de schade of dat er tips zijn binnengekomen wie hiervoor verantwoordelijk is.”

Brouwer informeert zijn gemeenteraad niet voor niets met deze brief. “Uit de toon van deze brief valt het u ongetwijfeld op dat ik het niet alleen teleurstellend vind om dit u te moeten melden, maar dat ik er ook van baal. Dit moeten wij niet willen in onze gemeente.”