Jan de Jong

De huidige griffier van de gemeente Westerkwartier, Jan de Jong, heeft aangegeven per 1 april van dit jaar zijn functie neer te leggen. Hij bereikt per 9 juni van dit jaar de pensioengerechtigde leeftijd en wil graag na de gemeenteraadsverkiezingen zijn functie neerleggen. In de gemeenteraadsvergadering werd dit ontslag verleend. “Op eervolle wijze, laat dat gezegd zijn”, aldus Ard van der Tuuk. “Na een lange staat van dienst.” In zijn ontslagbrief geeft De Jong aan met plezier zijn werk te hebben vervuld. “Vanaf 2018 heb ik al kwartiermaker/beoogd griffier aan de basis gestaan van het opstarten van een nieuwe gemeenteraad en griffie en vanaf 1 januari 2019 als griffier in het ondersteunen van de raad. Een periode en een gemeenteraad die mij altijd zal bijblijven door de prettige samenwerking die ik met de raad, met de afzonderlijke raadsleden, fracties, collega’s van de griffie, het college van burgemeester en wethouders en de gemeentelijke organisatie heb gehad.”

Vervolgens werd direct een nieuwe griffier voorgesteld. Onno de Vries zal per 1 maart beginnen en nog een maand samen met De Jong optrekken om de overdracht zo soepel mogelijk te laten verlopen.