Jan Kok

Jan Kok Rode Kruis

Voorzitter Rode Kruis
Westerkwartier
‘Binnen het landelijke Rode Kruis zijn 24 verschillende districten, die weer onderverdeeld zijn in afdelingen. De bestuursleden van de afdeling De Marne/Winsum hebben het afgelopen jaar elk om verschillende redenen besloten te stoppen in het bestuur. Zij zijn toen bij het districtsbestuur gaan vragen naar het hoe nu verder. Het districtsbestuur heeft hen toen gevraagd contact met ons op te nemen met de vraag of wij een eventuele fusie zouden zien zitten. De eerste gesprekken zijn hierover in november gevoerd en het gevoel is goed. Begin maart komen we weer bij elkaar om knopen door te hakken en onder andere te brainstormen over een nieuwe naam. Rode Kruis Westerkwartier heeft momenteel negentig leden, Rode Kruis De Marne/Winsum dertig leden. We gaan de organisatie zo aanpassen dat hun leden bij ons zo mee kunnen doen zoals zij dat al gewend waren. De afdelingen van het Rode Kruis focussen zich op twee belangrijke pijlers: EHBO en sociale hulpverlening. Zo organiseren we EHBO-cursussen, assisteren we tijdens evenementen als Indoor Tolbert en kunnen mensen met een EHBO-diploma ingeschakeld worden bij grote calamiteiten. Daarnaast houden we ons bezig met sociale activiteiten, zoals het regelen van vakanties voor zieke mensen, het organiseren van daguitjes en het bezoeken van mensen die eenzaam zijn. De afgelopen jaren is er landelijk wel het één en ander veranderd bij het Rode Kruis. Bij de sociale hulpverlening is zelfredzaamheid een belangrijker thema geworden. Daardoor zijn bepaalde activiteiten veranderd of zelfs verdwenen. Het wordt voor ons steeds belangrijker om in te spelen op de behoefte, zonder zelf te bepalen wat de behoefte is. Onze hulp moet zinvol en gericht zijn. Het kan dus best zijn dat wij in het ene dorp meer activiteiten hebben dan in het andere dorp. EHBO blijft wel een enorm belangrijke pijler. In Nederland heeft maar een paar procent van de mensen een EHBo-diploma, in Scandinavië is dit meer dan tachtig procent. We propageren daarom ook graag het belang van een EHBO-cursus en het jaarlijks bijhouden van die kennis. Alles wat je in de eerste vijf minuten voor iemand kunt betekenen kan van levensbelang zijn. Daarom organiseren we verschillende EHBO-cursussen. Deze cursussen zijn gratis wanneer je ook vrijwilliger wordt bij onze afdeling en dus inzetbaar bent tijdens verschillende evenementen. Heb je interesse om een cursus te volgen dan kun je je wenden tot onze secretaresse, Jannie Doornbos: janmardo@live.nl. Vrijwilligers en deelnemers aan de cursussen zijn altijd welkom!’