Janny de Weijs-Krol mag lijst D66 duwen

‘Ik hoop vooral iets vanuit het Middag-Humsterland bij te dragen’

GARNWERD – D66 Westerkwartier koos Janny de Weijs-Krol als lijstduwer voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Een oudgediende, die haar sporen verdiende in de lokale politiek in de voormalige gemeente Winsum. Grootste wapenfeit was voor haar de volksraadpleging rondom de kwestie bij welke gemeente het gebied Middag-Humsterland gevoegd zou worden ten tijde van de herindeling. Dat Middag-Humsterland ligt haar nauw aan het hart. ‘Het is heerlijk om hier te wonen’, aldus De Weijs-Krol. Als ‘oudje’ tussen de ‘jonkies’ hoopt ze vooral iets uit dit gebied toe te voegen aan de partij.

Met haar bijna 75 jaar is De Weijs-Krol misschien niet de jongste, maar over energie heeft ze nog niet te klagen. ‘Ik zit niet op mijn gat’, concludeert ze zelf nuchter, ‘ik borrel nog over van alles’. Fit en actief oud worden, staat hoog in het vaandel bij haar en haar man. ‘Bezig blijven is het beste voor een mens. Mijn man en ik proberen nog elke dag een uur te fietsen. We hebben een tandem en ja, we gaan in principe met weer of geen weer. We moeten wel wat oppassen met wind, laatst waaiden we bijna van de weg af’, lacht ze.

Op de fiets kan ze in elk geval genoeg genieten van het Middag-Humsterland. De Weijs-Krol heeft haar hart verpacht aan dit gebied. Het grootste deel van haar leven bracht ze echter elders door. ‘Ik ben geboren in Aduard’, vertelt ze. ‘Mijn vader was predikant, ik ben op de pastorie daar geboren. Mijn derde naam is zelfs Aduarda. Toen ik twee was zijn we naar Garnwerd verhuisd en toen ik acht was, vertrokken we naar Meppel. Dat vond ik echt vreselijk. Garnwerd is een heel open dorp en toen kwam ik ineens in zo’n bekakte stad. En toen nam ik me voor, dat was een beetje mijn masterplan, later ga ik terug.’ Dat deed ze zo’n twintig jaar geleden. Inmiddels was ze in de Achterhoek gesetteld en daar werd met verbazing gekeken naar haar hang naar het noorden. ‘Daar is helemaal niks, zeiden ze allemaal’, aldus De Weijs-Krol. Voor haar echter genoeg. ‘Het is heerlijk om weer terug te zijn.’

De Weijs-Krol deed al voor haar terugkeer naar het Middag-Humsterland bestuurlijke ervaring op. ‘In de Achterhoek heb ik tweemaal in een dagelijks bestuur van een Waterschap gezeten. Het water is ontzettend belangrijk’, benadrukt De Weijs-Krol. ‘Ik wil graag dat mensen weten wat de Waterschappen doen. Dat is best ingewikkeld, want heel vaak gaat het allemaal goed dus ziet men er weinig van. Maar het gaat om het regelen van de kwantiteit en kwaliteit van het water, het schoonhouden en zorgen dat er niet teveel of te weinig water is, zodat natuur en landbouw hier optimaal van kunnen profiteren.’ In het noorden zat ze zes jaar in het bestuur van Waterschap Noorderzijlvest.

Actief worden in de politiek voelde als een logische stap. ‘Als je ergens wat van vindt, moet je meepraten, anders heb je niet veel te zeggen.’ Ook de keuze voor D66 was een logische. ‘Daar voel ik me thuis. Toen ik startte vond ik het plezierig dat er naast de VVD een ander liberaal geluid kwam in Winsum. Ik heb daar meegedraaid in de steunfractie. We hebben het daar voor elkaar gekregen dat we in Winsum mee konden doen in de coalitie zonder een wethouder te leveren.’ Nog belangrijker: ‘Wij hebben destijds ingebracht dat als er een herindeling zou komen, de bevolking van het Middag-Humsterland gehoord zou worden. Uiteindelijk kwam er inderdaad een volksraadpleging en werd besloten dit gebied toe te voegen aan de gemeente Westerkwartier.’ Dit hield in dat De Weijs-Krol ineens bij een andere afdeling van de partij terechtkwam: D66 Westerkwartier. ‘Ik voelde me direct heel welkom’, benadrukt ze. ‘Ik voel me echt thuis.’

‘Samen maken we Westerkwartier’, is het motto van de partij voor de komende verkiezingen. ‘Een goed speerpunt’, aldus De Weijs-Krol. ‘Andere belangrijke punten zijn de benadering van het klimaat, betaalbaar wonen en de relatie tussen overheid en inwoners. Het vertrouwen van burgers in de overheid is nu niet zoals het wezen moet. Dat ligt hier ook zeker aan hoe de Haagse overheid Groningen behandelt.’

Hoewel de partij het landelijk erg goed heeft gedaan, zijn de verwachtingen lokaal minder hoog. ‘Je ziet dat lokale partijen veel stemmen trekken. Als je kijkt naar de voormalige gemeente Ezinge, maar liefst elf inwoners van dit dorp staan op een lijst. En die nemen allemaal hun eigen aanhang mee naar hun eigen partij. Bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen’, vervolgt De Weijs-Krol, ‘was D66 de grootste in Garnwerd. Ik hoop dat we nu in het Westerkwartier in elk geval kunnen verdubbelen naar twee zetels.’