Jeu de Boulesvereniging Oldehove organiseert open dag

‘Een glaasje witte wijn of pastis erbij en je waant je in Frankrijk’

OLDEHOVE – De bloeiende jeu de boulesvereniging De Humsterlandgooiers bestaat dit jaar 32 jaar. Al sinds 1989 wordt er met stalen ballen naar een klein balletje gegooid in Oldehove. Maar niet op de huidige plek. De twaalf leden die de vereniging toen rijk was gooiden hun ballen op een baan achter Café Odeon. Daar hebben zij tien jaar gespeeld. Toen het bestuur een overgang naar de huidige locatie bij de Jan Biermaschool heeft afgedwongen. Het is een locatie om ‘u’ tegen te zeggen. Onder de toren van het kerkje van Oldehove en onder prachtig oude bomen spelen de ruim vijftien leden elke dinsdagmiddag hun potje petanque. Zoals het spel jeu de boules officieel heet. In het kader van de feestweek Oldehove organiseren de ‘Humsterlandgooiers’ een open middag op zaterdag 11 september van 14.00 uur tot 16.00 uur. Iedereen is van harte welkom om een potje te komen gooien.

De club organiseert de lopen middag om twee redenen. ‘Allereerst willen wij deel uitmaken van verenigingsleven, als een exponent van het project ZorgSaam Oldehove,’ legt penningmeester Dirk van der Plas uit. ‘Dat project houdt zoveel in dat wij voor elkaar zorgen en wat voor elkaar doen. Dus ook binnen onze vereniging.’ Als tweede reden, geeft Van der Plas aan, is de club natuurlijk op zoek naar meer leden. De gemiddelde leeftijd is hoog, dus valt er weleens iemand af. ‘Het spel is uitermate rustgevend en daarnaast ben je wel in beweging en is het onderling hartstikke gezellig.’

Petanque is een variant van een typisch balspel dat in zijn vroegste vorm reeds bij de oude Grieken gespeeld werd. Daar werd het echter nog beoefend als een krachtspel. De Romeinen hebben er later meer een behendigheidsspel van gemaakt, ongeveer in de vorm zoals we die nu nog kennen. Ook in de middeleeuwen bleven petanque en andere balspelen erg populair, maar daarna verslapte de interesse ervoor met uitzondering van bepaalde streken zoals de Franse Provence. De huidige vorm ontstond in 1907 nabij Marseille. Ten behoeve van een oude man, Jules Lenoir, die door reumatiek geen aanloop meer kon nemen, werden de spelregels aangepast. De werper moest op zijn plaats blijven, en dat werd afgedwongen door een cirkel rond hem te trekken. Petanque heeft daardoor de reputatie van ‘oude mannensport’ gekregen.

‘Deze reputatie is natuurlijk onterecht,’ lacht Van der Plas. ‘Maar akkoord, ik ben wel het jongste lid.’ Daarom zijn wij ook op zoek naar verjonging. Ook voor de jeugd is dit leuk om te doen.’ De leden zijn op een dinsdagmiddag druk met het spel. Doorgaans wordt er twee tegen twee gespeeld en de meesten zijn bloedfanatiek. Maar het is vooral aangenaam op het voormalige schoolplein. De banen en de overkapping zijn allemaal door huisvlijt vervaardigd. Zo ook de bordjes waar de wedstrijdstand op staat. De gemeente heeft de plek ter beschikking gesteld, de rest moesten de Humsterlandgooiers zelf invullen. Dat is goed gelukt. Ook wordt er een regionale onderlinge competitie gespeeld tegen omliggende dorpen in het Westerkwartier. Van der Plas: ‘Het enige wat nog mist, is een gezellige naborrel. De meesten gaan direct naar huis. Een glaasje witte wijn of pastis en je waant je in Frankrijk.