Jeugdverkeersbrigadiers OBS De Borgh benoemd

Zuidhorn verkeersbridgadiers-2

ZUIDHORN – Afgelopen woensdag zijn 23 leerlingen van OBS De Borgh in Zuidhorn benoemd tot jeugdverkeersbrigadier. Kort geleden werden zij opgeleid door wijkagent Remco van Aalst.

Schooldirecteur Annemarie Beukema-Kars reikte woensdag de certificaten uit in het bijzijn van ouders. Zij gaf aan trots te zijn op de ‘nieuwe’ brigadiers, die zullen worden ingezet binnen de verkeersbrigade van school. De verkeersbrigade bestaat uit jeugd- en ouderbrigadiers, die de leerlingen helpen om veilig de drukke Hanckemalaan over te steken.

OBS De Borgh beschikt over het Verkeersveiligheidslabel van Veilig Verkeer Nederland en heeft veel aandacht voor een veilige schoolomgeving. De school heeft een zeer actieve Werkgroep Verkeersveiligheid die verkeersactiviteiten organiseert, regelmatig overlegt met politie en gemeente en natuurlijk zorgt voor inzetbaarheid van de verkeersbrigade. Met de benoeming van 23 jeugdverkeersbrigadiers is de brigade sinds vandaag weer flink uitgebreid!