Johannes Paulusma

Man met de hamer Johannes Paulusma

Voorzitter IJsclub Burgum

BURGUM – ‘Sinds een jaar of zeven ben ik voorzitter van de IJsclub Burgum. In die tijd hebben we vier winters kunnen schaatsen. In 2010 zijn we begonnen met een website voor de vereniging, wat direct een groot succes was. Wanneer de baan geopend is, kunnen we dat direct op de website laten weten. Ook laten we via Twitter weten dat we open zijn. Eerder moest je zelf maar langsrijden om te zien of de baan open was. Zodra het begint te vriezen heeft de vereniging al de nodige voorbereidingen getroffen om de baan rijklaar te maken. Omdat door gaswinning van de NAM de bodem van de baan flink gedaald is, is het voor ons erg moeilijk om de baan zomers droog te krijgen. Door de bodemdaling is het een moerasachtig gebied geworden. Het gras groeit daardoor harder en we hebben daardoor veel meer werk om de baan te maaien. In november laten we de baan onderlopen en daarna kan het wat ons betreft beginnen met vriezen. Er zijn gelukkig plannen om de baan te verbeteren. Zodra de centrale as wordt aangelegd komt er een aquaduct in Burgum. De grond die daar over is zal gebruikt worden om onze ijsbaan op te hogen. De gemeente heeft ook plannen om langs het water een fiets- en wandelpad aan te leggen. Daarvoor leveren wij zo’n 9000 vierkante meter in. In ruil daarvoor krijgen wij nieuwe lichtmasten en wordt er een krabbelbaan voor de kinderen aangelegd. Het is fantastisch om met een enthousiast team er ’s winters voor te zorgen dat de inwoners van Burgum met een vertrouwd gevoel het ijs op kunnen. Vorig jaar kwamen er zo’n 10.000 mensen bij ons schaatsen. We hopen deze winter weer zo’n fijne tijd te mogen beleven. Wij zijn in ieder geval klaar voor de vorst.’