Johannes Weening

Directeur GBS De Brug

ZUIDHORN – “Om te beginnen en ter verduidelijking; ik ben niet de enige directeur van gereformeerde basisschool De Brug in Zuidhorn. Ik ben hier twee dagen in de week, de andere drie dagen zijn voor Liesbeth Hendriks. Die samenwerking verloopt prima. De taken zijn goed verdeeld en het is voor iedereen helder wie wat precies doet. Naast het directeurschap van deze mooie school houd ik mij de overige drie werkdagen bezig met zogenoemde bovenschoolse taken voor Noorderbasis, de organisatie waar GBS De Brug deel van uitmaakt. Ook dat is een prima combinatie. Wat ik op de werkvloer tegen kom neem ik mee. Wie de praktijk kent en weet wat er speelt kan effectiever handelen op het bovenschoolse niveau.

Dit is mijn tweede jaar als directeur van De Brug. Vorig jaar zijn we gestart met zes nieuwe collega’s. Ja, dat was zeker even wennen. Niettemin is er een hartstikke leuk team ontstaan. Dat moet ook, want die gezelligheid, die chemie, straalt af op onze school en onze leerlingen. Er is in korte tijd een stevige vertrouwensband ontstaan tussen de leerkrachten die weten dat ze bij elkaar terecht kunnen. We zijn een professioneel team, en toch blijft er genoeg ruimte over voor eigen inbreng.

Vroeger was deze school alleen voor vrijgemaakten, dat is tegenwoordig anders. De Brug is een school voor alle christenen. Ouders die hun kinderen een christelijke opvoeding geven zijn hier welkom. Als school met de Bijbel vinden we het belangrijk om uit te stralen dat we ons christen-zijn belangrijk vinden, tussen aanhalingstekens. Vieringen zijn bij ons belangrijk. Natuurlijk wordt ook hier lekker gegeten met kerst, maar daarnaast willen wij ook de kerstgedachte en de betekenis van kerst overbrengen op onze leerlingen. Tevens wordt er maandelijks een christelijk thema aangeleverd vanuit de organisatie. De werkgroep Identiteit op De Brug geeft dit handen en voeten en geeft de collega’s handvatten hoe hiermee om te gaan. Dit geeft erg mooie resultaten.

We gaan een spannend jaar tegemoet. De Brug groeit flink door, van 250 leerlingen nu naar allicht 300 in de nabije toekomst. Om al die leerlingen te kunnen huisvesten, wordt komend schooljaar onze school verbouwd. Na de zomer wordt er gestart met de realisatie van een tweede verdieping op ons schoolgebouw. Dat houdt in dat onze bovenbouw (groep 4 en hoger red.) komend schooljaar –tot mei als alles goed gaat- tijdelijk les krijgt in het voormalige schoolgebouw van Het Anker. En dat we groter worden is helemaal niet erg, zolang we qua gedrag maar kleinschalig proberen te blijven. Transparant, open en persoonlijk.”