Jongerenplan De Marne gaat er toch komen

LEENS – Het jongerenplan in de gemeente De Marne waarbij jongeren opgeleid gaan worden tot vrijwilliger gaat er toch komen. Daartoe besloot de raad vorige week na een moeizame discussie. Volgens raadsleden is het plan te ambitieus, maar toch willen ze het een kans geven. Voordat het project definitief kan beginnen, moeten nog wel andere subsidies binnen worden gehaald.

Vorige maand sprak de Raad ook al over het plan. Wethouder Herwil van Gelder (GL) werd toen met huiswerk teruggestuurd. Zo wilden de raadsleden meer duidelijkheid over wat er precies gaat gebeuren. Deze helderheid is er bij de raadsleden gekomen tijdens een speciale informatieavond. Toch bleven de leden kritisch. “Dit plan is veel en veel te hoog gegrepen,” stelde Sietse Hielema (PvdA). Ook stelde hij vragen over hoe het plan voortgang moet hebben als de subsidie over twee jaar wegvalt.

Steun de kreeg de wethouder wel van zijn eigen partij. “Wij staan hier achter,” zei Vincent van der Veen. “Dit plan is onderdeel van een breder idee voor de jeugd.” Jannie Vogel (CU) hield het nog even in het midden. “Het is plan is ambitieus, maar wel een goede zet.” De meest kritische opmerking kwam van Folkert van der Zee (VVD). “Ik heb het gevoel dat u ons als raad niet serieus neemt,” zei hij tegen de wethouder. “Regelmatig krijgen wij de stukken pas op het laatste moment aangeleverd. Daarnaast is dit plan een gigantisch werk. Lukt dat wel?”

Volgens de wethouder is het plan zo gemaakt dat jongeren vaardigheden worden bijgebracht door middel van bestuursfuncties. Uiteindelijk moeten zij hierdoor plekken in onder andere verenigingen voor Dorpsbelangen kunnen krijgen. Met deze uitleg wist hij de raad te overtuigen. Wel stelde Van der Zee dat de wethouder bij de raad terug moet komen als er op andere plekken geen subsidie vrijkomt. “De raad is dan aan zet als het om geld gaat. U kunt het niet op een andere manier uitgeven.” Van Gelder ging hier in mee. Hij zei toe dan graag naar de raad te gaan, zodat samen naar eventuele hiaten gekeken kan worden.