Kerken in Surhuisterveen gaan meer samenwerken

SURHUISTERVEEN – In 2012 werd de kerstnachtdienst in Surhuisterveen voor het eerst georganiseerd door alle kerkgenootschappen uit Surhuisterveen. Dit initiatief smaakte naar meer, waardoor de kerstnachtdienst dit jaar eveneens door de Samenwerkende Kerken Surhuisterveen georganiseerd zal worden. Dat is niet het enige. In februari van dit jaar is een verkennend gesprek geweest tussen vertegenwoordigers van de Doopsgezinde Gemeente, de Baptisten Gemeente, de Christelijk Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en de Protestantse Gemeente Surhuisterveen-Boelenslaan. Na die eerste bijeenkomst zijn meerdere vergaderingen gevolgd en die hebben geresulteerd in Samenwerken daar waar mogelijk is met behoud van eigen identiteit. Momenteel wordt er nagedacht over wat de samenwerkende kerken kunnen doen. Zo wordt er gedacht aan een gezamenlijk gedenkmoment op 4 mei. Tevens zijn de diaconieën van alle kerken in gesprek om te zien wat ze kunnen betekenen voor mensen in het dorp die het moeilijk hebben. Hierbij wordt gedacht aan samenwerking met de Voedselbank Achtkarspelen en aan overleg met de burgerlijke gemeente over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Ook de jeugd- en jongerenwerkers van de kerken zijn hierin actief. Er is een werkgroep met hierin vertegenwoordigers van alle deelnemende kerken die minimaal drie keer per jaar bijeenkomt. Op dit moment worden genoemde initiatieven uitgewerkt en wordt er verder nagedacht over wat de kerken samen voor het dorp kunnen betekenen. Voor ideeën houdt de werkgroep zich van harte aanbevolen! Men kan mailen naar kb@pknsb.nl of bellen met 0512-363548.