Kerstgroet uit Grijpskerk: Joke Kraakman

GRIJPSKERK – Het bestuur van de Dorpscoöperatie Grijpskerk Verbonden kijkt tevreden terug op 2018. Dankzij de inzet van veel vrijwilligers hebben diverse initiatieven het licht gezien. Zo zijn alle leden uitgenodigd voor een maaltijd. De gesprekken die tijdens deze maaltijden ontstonden gaven het bestuur veel informatie over de zaken waarvoor de dorpscoöperatie zich in zou moeten zetten. Hieruit zijn, in samenwerking met Dorpsbelangen, de enquête en avonden over het tekort aan woningen uit ontstaan.  Maar ook de Zondagmiddaginloop in De Nieuwe Wierde die we samen met de NNCZ zijn begonnen komt hieruit voort. Het Dorpsloket Voor Elkaar heeft zich verder ontwikkeld en heeft nu ook een digitale helpdesk. De  gesprekken die met dorpsbewoners hebben plaatsgevonden over de vraag hoe ons dorp er over tien jaar uit zou moeten zien, zijn niet alleen gezellig, maar ook heel informatief geweest. Het heeft veel materiaal opgeleverd over wat we als Dorpscoöperatie en Dorpsbelangen in het nieuwe jaar op zouden kunnen pakken.

Wat we volgend jaar gaan doen? In ieder geval gaan we het onderwerp communicatie stevig aanpakken. Het bestuur van de Dorpscoöperatie Grijpskerk Verbonden wenst de inwoners van Grijpskerk en de buitendorpen veel licht en goeds voor de Kerstdagen en het Nieuwe Jaar.

Joke Kraakman, Dorpscoöperatie Grijpskerk Verbonden.