Keuzevak Autotechniek verbindt voortgezet onderwijs in Westerkwartier

“Het bedrijfsleven schreeuwt om handige handjes”

GROOTEGAST/LEEK – Bosch-vertegenwoordiger Han Overweg had er flink druk mee. Op één dag diende hij twee lezingen te verzorgen over de schoonheid van zijn geliefde vak; Techniek. Eerst op de Nijeborg in Leek en vervolgens een lezing op de Woldborg in Grootegast. “Zie het als een enthousiasmemiddag voor de leerlingen van rsg de Borgen en Terra Oldekerk”, duidt Gert van Dijken. De afdelingsdirecteur van De Woldborg in Grootegast vertelt dat ‘zijn’ De Woldborg, samen met de Nijeborg in Leek en Terra Oldekerk verregaande plannen hebben om het vak ‘Automotive’ (autotechniek) aan te bieden aan hun leerlingen. “Als keuzevak”, duidt Van Dijken.

Juli jongstleden kregen de raadsleden van Grootegast al een rondleiding op het Terra College in Oldekerk, waar een ruimte wordt ingericht om het keuzevak te geven. En uitleg. De raadsleden kregen te horen dat het Westerkwartier 41 autobedrijven huisvest en dat de meeste bedrijven staan te springen om handige jongens -en meisjes-. “Dat klopt”, bevestigt Martin Boersma, afdelingsdirecteur van de Nijeborg in Leek, “het bedrijfsleven schreeuwt om handjes. Handige handjes met een technische achtergrond, dan wel opleiding.” Een mooie aanvulling op het actuele aanbod in de regio en het Westerkwartier. “Daar komt vanaf volgend jaar verandering in”, aldus Bert-Jan Groenewolt, afdelingsdirecteur van Terra Oldekerk. “Momenteel wordt er in onze school hard gewerkt om een lokaal klaar te krijgen waar niet alleen leerlingen van Terra het keuzevak Automotive kunnen volgen, maar ook leerlingen van de Nijeborg en de Woldborg het vak kunnen kiezen als onderdeel van hun profiel.” Daarvoor is een goede samenwerking noodzakelijk, weet het drietal afdelingsdirecteuren. Van Dijken: “De eerste aanzet is reeds gegeven met het keuzevak Automotive, maar er is meer mogelijk. De bal rolt en van het één komt het ander.” Boersma vult aan: “Als onze leerlingen vakken volgen op het Terra College, dan kan die weg andersom ook bewandeld worden. Dus dat Terra-leerlingen vakken gaan volgen op de Nijeborg of de Woldborg. Vakken die niet in Oldekerk worden gegeven. Denk daarbij bijvoorbeeld aan zorg- en welzijnsgerelateerde vakken of administratie.” Het vergroot de keuzemogelijkheden voor de leerlingen aanzienlijk. “Dat moeten we ook willen”, vindt Groenewolt. “Wij moeten –zeker als onderwijsinstelling zijnde- kijken naar wat er nodig is in het Westerkwartier. Willen wij onze jonge talenten in de eigen regio houden én ons bedrijfsleven goed bedienen, dan moeten hier stappen worden gezet.” Daarbij wordt ingezet op verbinden. Niet alleen tussen de scholen onderling, maar ook tussen de scholen en het bedrijfsleven. “Hun deelname aan dit initiatief is ontzettend belangrijk”, weet Groenewolt. “Stages en bedrijfsbezoeken zijn essentieel voor ‘het leren’. Leren doe je namelijk niet alleen in de schoolbanken, maar zeker ook in de praktijk. Dat is waar het later uiteindelijk ook allemaal moet gebeuren.” De kansen liggen er, stelt Boersma. “Onze overheid wenst een sterker techniekonderwijs. Meer handige handen. Dat willen wij ook! Er is subsidie voor, maar dan moeten we het wel goed uitrollen. Samen, scholen en bedrijven.” Boersma doet dan ook een oproep aan bedrijven in de techniek om zich vooral te melden bij de afdelingsdirecteur van de Nijeborg. “Als we samenwerken heeft dat zeker resultaat.”

Vanaf komend schooljaar moet het gebeuren en kunnen leerlingen van de drie scholen kiezen om het keuzevak Automotive (autotechniek) te volgen bij Terra Oldekerk. “De verbouwing van het lokaal is momenteel in volle gang”, vertelt Groenewolt. “We gaan ons richten op groepen van zo’n 16 leerlingen, met daarbij de kanttekening dat we meerdere groepen kunnen maken als blijkt dat daar vraag naar is.” “Daarbij hebben we nog wel een paar uitdagingen om te tackelen”, aldus Boersma. “Het houdt namelijk in dat wij onze leerlingen moeten verplaatsen van locatie naar locatie. Natuurlijk heeft Terra Oldekerk een bus, maar dan nog vergt één en ander de nodige aandacht.” Toch gaat het goedkomen, is Gert van Dijken overtuigd. “Dit initiatief komt van onderop, dat houdt in dat er draagvlak is.”

En daar heeft Van Dijken gelijk in, want terwijl de directeuren hun verhaal doen raast Overweg door in de kantine van de Woldborg, waar 37 leerlingen vraag na vraag afvuren op de Bosch-man. ‘Hoe zit…’, ‘Wat als…’ en ‘Waarom is…’ volgen elkaar in rap tempo op. En dat is goed, want dat geeft aan dat de interesse er is, zegt Cathrien Verburg. Docente Verburg gaf recent een leerling een vrije dag om met zijn vader een bijeenkomst van Bosch te bezoeken. “Onder de voorwaarde dat hij er een werkstuk van zou maken, want er moet natuurlijk wel iets tegenover staan”, vertelt Verburg. “Uiteindelijk kwam hij terug met de vraag of Bosch hier niet een lezing mocht geven. Kijk, daar staan wij uiteraard helemaal achter.” Goedkeuring was er ook van Henri Martini. In juli was Martini, als vertegenwoordiger van Rijpma uit Roden, al aanwezig in Oldekerk. Als één van de aanjagers vanuit het bedrijfsleven om duidelijk te maken dat het tekort aan technisch personeel zorgelijk is. “Daarom is het ook goed dat de Nijeborg en de Woldborg ruimte geven om deze lezing te houden”, vindt Martini. “Techniek is overal. In auto’s, telefoons en in de koelkast. Dat willen we vertellen in de hoop dat leerlingen enthousiast worden en straks onze toekomstige collega’s zijn. Die hebben we namelijk heel hard nodig, er is een groot tekort aan goed personeel met een technische opleiding. Het is fantastisch dat kinderen straks een technisch vak kunnen volgen in de eigen regio. Laten we hopen dat het een goede aanzet is naar een structurele oplossing voor het personeelsprobleem waar veel bedrijven in de technische sectoren mee kampen.”