Klaas Wybo van der Hoek – week 17 – 2015

ARD 1466 Groen Links 137

Volgens Fractievoorzitter van GroenLinks in Zuidhorn, Klaas-Wybo van der Hoek, heerst er ‘herindelingskoorts’. “In de afgelopen weken blijkt dat veel raadsleden last hebben gekregen van een overdrachtelijke griepvariant, waar de griepprik van dit najaar niet tegen op kan: herindelingskoorts. Symptomen van een haast dwangmatige neiging om zo snel mogelijk te willen herindelen lijken het te winnen van het zoeken naar draagvlak en enthousiasme onder de inwoners. 
GroenLinks vindt dat jammer, vooral omdat uit onderzoek blijkt dat de betrokkenheid van inwoners bij de politiek en democratie afneemt bij een herindeling.” GroenLinks Zuidhorn ziet herindeling niet als oplossing van de meest dringende maatschappelijke problemen: “In het openbaar bestuur heeft een gemeente een eerstelijnsfunctie. De afstand tussen burgers en deze eerstelijnsfunctie moet zo klein mogelijk zijn. Een herindeling vergroot de afstand. Je moet je energie dus nu niet in herindelingen van gemeenten stoppen. Dat gaat bovendien ten koste van de aandacht voor de echte maatschappelijke problemen.”  GroenLinks Zuidhorn staat overigens met deze visie alleen in de raad van Zuidhorn. En dan nog een punt van Van der Hoek om geen prioriteit te geven aan de herindeling: de extra kosten voor rekening van de inwoners. “Uit de rapportage van de Stuurgroep Samenwerking Westerkwartier wordt nu duidelijk dat de beoogde nieuwe gemeente € 1,2 miljoen minder aan inkomsten krijgt. Bovendien valt de recente herziening van het gemeentefonds vooral in het voordeel van kleinere gemeenten uit. Deze zal dus voor een grote gemeente veel minder worden. Bij elkaar gaat het dan naar schatting om zo’n €300.000 tot €500.000 per jaar. Opgeteld is dat ongeveer 1,5 tot 1,7 miljoen euro. Dat kost een gemiddeld huishouden in het Westerkwartier al minimaal per jaar zo’n 55 euro aan extra lasten. Dat is natuurlijk vooral niet goed voor de koopkracht van de mensen met een smalle beurs en de middeninkomens.”