Klaas-Wybo van der Hoek – week 8

Klaas Wybo van der Hoek 2009

GroenLinks-lijsttrekker in Zuidhorn, Klaas-Wybo van der Hoek, heeft het verkiezingsprogramma gepresenteerd. Hij overhandigde het aan afdelingsvoorzitter Tsjalling Buwalda. De partij heeft haar programma ‘Verder kijken’ genoemd. En met reden: GroenLinks wil werken aan duurzame en houdbare oplossingen voor mens, milieu en natuur. Daarnaast wil de partij wil vooral een campagne voeren om het college van B&W te vernieuwen. “Er zijn redenen genoeg om juist nu GroenLinks met lijst 3 te steunen”, vertelt Van der Hoek. “GroenLinks vindt dat er gekozen moet worden voor de menselijke maat en dus niet voor een grotere gemeente. Daarnaast staan we voor: armoede de wereld uit, te beginnen uit Zuidhorn. We blijven ook staan voor ons mooie landschap met o.a. het Middag-Humsterland. Ons open landschap moet beter beschermd worden.” De partij vindt ook dat er veel meer aandacht komen voor de gevolgen van de aardgaswinning. Opnieuw zal zij een motie indienen in de gemeenteraad om als gemeente in actie te komen tegen de gasschade. Het college van B&W heeft antwoord gegeven op de vragen van GroenLinks over de schade in de gemeente Zuidhorn door de winning, opslag en doorvoer van aardgas: in anderhalf jaar tijd hebben inwoners van onze gemeente 61 schadegevallen gemeld bij de NAM.  “Ik schrik van het aantal schadegevallen. Voor de schade die er is of onvermijdelijk nog ontstaat, moet ook Zuidhorn een beroep doen op het compensatiefonds van het rijk,”, aldus Van der Hoek.