Kleintje Cultuur – CMV Juliana Oldehove

“De muziekvereniging is een bindende factor in het dorp”

OLDEHOVE – De Christelijke Muziekvereniging Juliana in Oldehove is opgericht op 16 augustus 1921 en vierde eerder dit jaar dus haar 100-jarig jubileum. Een jubileum dat vanwege de inmiddels bekende maatregelen niet zo gevierd kon worden als gehoopt. Daarom zijn de festiviteiten een jaar uitgesteld en daar kijkt de muziekvereniging natuurlijk ontzettend naar uit. Toch heeft Juliana Oldehove haar ‘verjaardag’ niet helemaal aan zich voorbij laten gaan. Op 16 augustus kwam een aantal leden bij elkaar om een verjaarsmedley te spelen. Na afloop was er tevens gebak voor de muzikanten en belangstellenden. Iemand die met de muziekvereniging veel heeft meegemaakt, is Tjeert Reitsema. De oud-voorzitter is al bijna 60 jaar lid van CMV Juliana en kan dus veel over de vereniging vertellen.

Oldehove heeft sinds de oprichting van CMV Juliana altijd een eigen fanfare gehad”, vertelt Reitsema, die sinds 1963 lid is van de vereniging. “Door de jaren heen speelde zij bij diverse vieringen in Oldehove en omliggende dorpen. Tijdens Koningsdag – voorheen Koninginnedag-, bij de 4 mei herdenkingsbijeenkomsten, Bevrijdingsdag, de intocht van Sinterklaas; altijd was de muziek erbij aanwezig. Ook zijn er door de jaren heen veel kerkdiensten begeleid en heeft de vereniging zelf veelvuldig optredens en concerten verzorgd. We zijn een Christelijke muziekvereniging en daarom beginnen de repetities altijd met een gebed. De vereniging heeft momenteel twee orkesten, het A-orkest en het leerlingenorkest. Daarnaast kent de vereniging altijd veel aanwas van jeugdleden. In totaal hebben we momenteel zo’n 45 leden”.

Zelf is Reitsema al van kinds af aan lid van Juliana Oldehove. Dat komt vooral omdat zijn vader ook muzikant was bij de vereniging. “Mijn vader zat thuis regelmatig te spelen en daar ben ik een beetje door aangestoken”, zegt hij. “Op den duur ben ik op les gegaan en steeds doorgegroeid. Woensdagavond is al sinds jaar en dag mijn muziekavond. Ik heb verschillende instrumenten bespeeld, maar speel nu alweer geruime tijd op de es-bas”. De muziekvereniging betekent ontzettend veel voor Reitsema. Niet voor niets is hij daarom al zo lang lid. “Je groeit erin en op den duur wordt het echt je cluppie”, zegt hij. “Dat ontstaat zo. Daarom ben ik ook al veertig jaar bestuurslid, waarvan ik zestien jaar voorzitter ben geweest. Na mijn aftreden als voorzitter ben ik tevens benoemd tot erelid”. Het gevoel dat Reitsema bij de muziekvereniging heeft, hebben vele anderen met hem. “De muziekvereniging is een bindende factor in het dorp”, zegt hij. “CMV Juliana is bij alle activiteiten in het dorp betrokken en dat is ook ontzettend belangrijk. Dat moet ook zo blijven, vind ik”.

Vanwege de coronaperikelen is de viering van het 100-jarig jubileum een jaar uitgesteld. Een hard gelag voor alles en iedereen binnen de muziekvereniging. “Corona was, net als voor eigenlijk de hele maatschappij, echt een ramp. Afgezien van de muziek mistten we de afgelopen maanden ook het sociale aspect, want dat is binnen onze vereniging ook ontzettend belangrijk. Samen muziek maken, daar doen we het voor”. Inmiddels mag de vereniging wel weer repeteren, maar dat was een aantal maanden geleden wel anders. “Het verenigingsgevoel komt nu wel steeds meer terug. Momenteel moeten we nog anderhalve meter afstand bewaren, maar die regel gaat er na 25 september gelukkig van af”.

Langzaam maar zeker leeft de vereniging dan alsnog toe naar het verlate jubileum. Op 19 maart organiseert CMV Juliana Oldehove bijvoorbeeld de ‘Dag van de jeugd’, waar kinderen uit het hele Westerkwartier voor worden benaderd. “Tussen 10:00 en 16:00 uur geven we diverse workshops, gaan we gezamenlijk repteren en sluiten we de dag af met een concert”, zegt Reitsema. “Daar worden ook de basisscholen bij betrokken”. Op 18 juni is er vervolgens een groot muziekfestival in de sporthal in Oldehove, waarbij ook andere muziekkorpsen bij aanwezig zullen zijn. Op 8 oktober volgt vervolgens de reünie en het jubileumconcert. “Vorig jaar al hebben we een bekende componist, Rob Goorhuis, benaderd voor het schrijven van een muziekstuk over het ontstaan van Oldehove. Dit lied wordt tijdens het jubileumconcert gepresenteerd”.

De speciaal gecreëerde jubileumcommissie is momenteel druk bezig met de voorbereidingen voor de activiteiten. Wat de plannen voor de toekomst verder zijn? “Op zoek gaan naar een nieuwe dirigent”, zegt Reitsema vol overtuiging. “We zijn momenteel dirigentloos en zullen binnenkort een aantal uitnodigen om proef te draaien. Laten we hopen dat we dan, met dirigent, ook snel weer kunnen optreden”, besluit de oud-voorzitter.