Kloostermuseum Aduard werkt aan toekomstbetendigheid

“Het gaat vooral om de verhalen die bij de voorwerpen verteld kunnen worden” 

ADUARD – In Aduard wordt druk gewerkt aan het toekomstbestendig maken van het unieke Kloostermuseum. Eén van de drijvende krachten daarbij is conservator Jeichien Stapel uit Bunne. Zij kwam ongeveer twee jaar geleden in contact met het bestuur van het museum en bood daarbij haar diensten aan. Jeichien heeft vanuit haar achtergrond veel kennis van zaken en lichtte de collectie van het museum grondig door. Dit leverde een aantal verrassingen en inzichten op.

In een gesprek met De Streekkrant licht Jeichien haar inspanningen en ervaringen als volgt toe: “Op de zolder van het museum lagen verschillende voorwerpen, waarvan de waarde en herkomst niet helemaal duidelijk was. Ook is de zolder van het museum geen ideale plaats om (kunst)voorwerpen te bewaren. Zo trof ik een prachtig boek aan uit 1610, wat hier en daar doorboord was door kleine insectjes. Ik heb het boek meegenomen naar huis en eerst een paar weken in de vriezer gelegd, zodat het niet verder werd aangetast. Klimaatbeheersing is nogal belangrijk voor een ruimte waar een collectie ligt opgeslagen en ook moet je bijvoorbeeld niet overal met je blote handen aanzitten. Er blijven dan altijd huidvetten achter en dat kan vlekken of verkleuringen opleveren. Ik ben begonnen om alles te ordenen en te registreren. Dat geldt ook voor de buitencollectie van bijzondere stenen van het museum, waarbij stenenexpert Eleonora Vennink een grote inbreng heeft gehad. Het is erg belangrijk om alles goed te beschrijven en te registreren en in de huidige tijd vooral ook te digitaliseren”. Voorzitter Han van der Wijk voorzitter is blij met de inbreng van Jeichien. Dat geldt overigens voor alle vrijwilligers, die bij het reilen en zeilen van het museum betrokken zijn. Hij zegt daarover: “Het museum draait volledig op vrijwilligers en kent dan ook geen personeelskosten. Het vrijwilligersbestand was wel wat aan het vergrijzen, maar er is ingezet op verjonging en dat begint ook langzamerhand wat vorm te krijgen. Het is voor de verdere toekomst van het museum van groot belang dat ook jongeren zich ervoor willen inzetten”. Secretaris Bart van Bekkum wijst op het feit dat er nu elders in Aduard depotruimte wordt gehuurd, waardoor er geen problemen meer zijn met de opslag van de waardevolle voorwerpen. Ook de registratie door Jeichien noemt hij belangrijk: “Er zijn wel eens voorwerpen uitgeleend, welke niet zijn teruggebracht. Omgekeerd hebben wij ook voorwerpen, die hier zijn achtergebleven en niet van ons waren. Verder zijn we zeer content met het feit dat onze collectie uiterlijk begin 2024 uitgebreid gaat worden met de zogenoemde collectie Reinders. Dit betreft de grote privécollectie van de 91-jarige geschiedkundige Geert Reinders uit Middelstum. Reinders heeft zijn hele leven in zijn woonomgeving bijzondere vondsten gedaan. Hoewel niet alles te relateren zal zijn aan de periode dat het kloostercomplex in Aduard bestond, zijn we zeer ingenomen met het feit dat Reinders heeft besloten om zijn collectie aan ons museum te gaan schenken. Het gaat om 230 zogenaamde kavels. Eén kavel kan daarbij bijvoorbeeld bestaan uit éen steen of een stuk glas, maar ook uit meerdere plavuizen. Het is hoe dan ook een uitgebreide, interessante en waardevolle collectie. Han wijst in dit verband nog op het volgende: “Het gaat niet alleen om de voorwerpen, maar vooral ook om de verhalen die erbij verteld kunnen worden. Juist de verhalen maken het Kloostermuseum zo bijzonder. Wij prijzen ons erg gelukkig met het feit dat de voormalige ziekenzaal van het klooster bewaard is gebleven en als onderdeel van de rondleiding bezocht kan worden. Het is het enige medische monument uit heel Europa. We zijn overigens ook bezig om te gaan voldoen aan de collectienormen van de geregistreerde musea. Het belang daarvan is dat je ook toegang krijgt tot de collectie van de overige aangesloten musea en deze dus tijdelijk in je exposities kunt opnemen. Wij zijn dankzij donaties en sponsoring rondom exposities financieel gezond. We hopen dat iedereen de weg naar ons museum blijft vinden. We zijn dagelijks geopend van 13.00 tot 17.00 uur en van april tot november ook op de zondagmiddag. Groepen die willen komen, kunnen in overleg ook kiezen voor een arrangement, waarbij wij catering in kunnen schakelen. We gaan vol vertrouwen de toekomst in”.