Klucht rondom het Snippergroen in Aduard duurt voort: “Gemeente Zuidhorn treedt de wettelijke archiefplicht”

ADUARD – Snippergroen. Iedere gemeente heeft ermee te maken. Kleine stukjes grond rondom huizen en panden die door de burgers gebruikt worden, maar toebehoren aan de gemeente. Zodra de gemeente in twintig jaar tijd geen aanspraak maakt op de groene lapjes vervalt hun recht op de grond. Bewoners krijgen in dat geval gratis en voor niets de groenstroken.

Toch lijkt de snippergroenactie in Aduard uit te draaien op een slepend conflict tussen de gemeente en zijn inwoners. Daar waar de gemeente Zuidhorn probeerde het snippergroen aan de inwoners te verkopen, zijn de inwoners van Aduard van mening dat de termijn van twintig jaar inmiddels ruimschoots verstreken is en dat de grond dus allang –en gratis- in hun bezit is. Verenigd in de groep Actie Snippergroen proberen de Aduarders nu meer duidelijkheid van de gemeente te krijgen. De pogingen van de actiegroep om meer informatie te krijgen van de gemeente leiden echter tot steeds meer vraagtekens. Zo is de gemeente in zee gegaan met het externe adviesbureau Eiffel. Actie Snippergroen beweert dat werknemers van het bureau zich voordoen als ambtenaren van de gemeente en een vergoeding krijgen voor iedere stukje snippergroen dat zij verkopen. Iets dat leidt tot belangenverstrengeling en getuigd van onbehoorlijk bestuur. Het opgevraagde mailverkeer zorgt voor nog meer frustratie bij de groep. Volgens de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) moet de gemeente desgevraagd alle informatie verstrekken omtrent deze problematiek. In de opgestuurde documenten waren belangrijke zaken gecensureerd. Volgens Eiffel omdat de stukken concurrentiegevoelige informatie bevat. Daarbovenop waren niet alle e-mails aanwezig. De vier verstrekte e-mails kwamen uit 2014. Dit terwijl de opdracht al in 2013 aan Eiffel was vergeven. Correspondentie tussen de gemeenteambtenaar en de consultant uit 2013 bleken te zijn verwijderd. De gemeente zegt dat dit kwam omdat de ambtenaar die toentertijd belast was met de zaak niet langer in dienst is van de gemeente en hij bij vertrek zijn e-mails had verwijderd. Een overheid heeft echter een wettelijk archiefplicht waarbij alle documenten en e-mails gearchiveerd moeten worden. Indien de gemeente Zuidhorn niet bij machte is de verdwenen e-mails boven water te krijgen, treedt zij de wet.

Ondanks de ontstane commotie spreekt wethouder Fred Stol van een goed leermoment. De wethouder is van mening dat er zeker dingen anders moeten. Het project in Aduard was een pilot waarbij niemand had gedacht dat er zoveel ophef over zou ontstaan. Actie Snippergroen heeft inmiddels zijn bezwaren kenbaar gemaakt bij het gemeentelijke bestuur. De bezwarencommissie buigt zich nu over de zaak en zal over uiterlijk zes weken een advies uitbrengen aan B en W van Zuidhorn.