Koninklijke Onderscheiding voor drietal afzwaaiende raadsleden

Wisseling van de wacht bij gemeenteraad Westerkwartier

WESTERKWARTIER/LEEK – Maar liefst twee avonden vertoefde de gemeenteraad van het Westerkwartier in het Rijtuigenmuseum van Landgoed Nienoord vorige week. Op dinsdagavond nam de oude raad afscheid. Dertien leden komen niet meer terug in de nieuwe raad. Hen wachtte een warm en persoonlijk afscheid. Peter Holsappel (CU), Hans Koenders (PvdA) en Mattheus Gorter (VVD) kregen een Koninklijke Onderscheiding voor hun inzet als raadslid. Op woensdagavond volgde de installatie van de nieuwe raad. Opnieuw was het een warm en sfeervol samenzijn waarbij veel familie van de raadsleden aanwezig was.

Niet alleen dertien raadsleden namen afscheid die eerste avond. Wethouder Pieter van der Zwan (CU) die Bert Nederveen tijdens zijn ziekte heeft vervangen, was de eerste die bedankt werd voor zijn inzet deze avond. Hij werd toegesproken door zowel partijgenoot Koos Siegers als burgemeester Ard van der Tuuk. Er werd gerefereerd naar de pittige portefeuilles die Van der Zwan voor zijn kiezen krijgt. Nederveen bestiert namelijk niet alleen het sociaal domein, maar ook de financiën. Voor dit laatste voerde Van der Zwan tot op de laatste dag een keiharde lobby tegen de aangekondigde bezuinigingen vanuit het Gemeentefonds. Zelf kijkt de Fries – Van der Zwan hoopt nu weer wethouder te worden in Smallingerland – ook terug op een pittige negen maanden. ‘Het was een periode waarin we geconfronteerd werden met twee crisissen: Corona en Oekraïne. Ik heb me bezig gehouden met onder andere het schuldhulpverleningsbeleid, de potjeswijzer en het armoedepact. Ik heb ontdekt dat ik een drive in mezelf heb om te kunnen dienen waar ik geroepen wordt.’

Dertien raadsleden dus namen afscheid. Jeroen Betten (VVD) beet het spits af. ‘Een nieuw jeugdig talent’, zo noemde Van der Tuuk hem. ‘Jij beet je vast en kwam goed beslagen ten ijs.’ Betten was de nummer drie op de lijst en de VVD behaalde deze verkiezingen twee zetels, waardoor er voor hem geen zetel is deze periode. Na Betten volgde Joachim Bekkering (PvdA), ook een jong talent. ‘Jij hebt een staat van dienst waarvan je stijl achterover slaat’, vertelde Van der Tuuk. ‘Je hebt van alles gestudeerd en overal cum laude voor afgestudeerd. Wees niet bescheiden, het kenmerkt je.’ Bekkering was nummer vier op de lijst en de PvdA behaalde drie zetels. Gerrit Cornelisse (CU) besloot het raadswerk niet langer te kunnen combineren met zijn gezin. ‘Jij was gestructureerd en altijd to the point. Het deed ertoe’, aldus Van der Tuuk. ‘En dat met soms maar weinig slaap zoals dat gaat bij jonge vaders.’ Han Warmelink (GroenLinks) nam ook afscheid. Van der Tuuk refereerde naar hem als iemand die zich vooral inzette voor die mensen die minder goed hun eigen boontjes kunnen doppen. Warmelink blijkt een grote passie voor zingen te hebben en Van der Tuuk beloofde dan ook binnenkort ergens een optreden bij te wonen. Chris Veeze, de voorman van 50Plus, kreeg deze verkiezingen een bittere pil te verwerken. Zijn partij behaalde niet genoeg stemmen om in de raad terug te keren. ‘Deze nestor van de raad bestierde als éénmansfractie alle portefeuilles en dat deed je met bevlogenheid en trots. Je was in contact met de samenleving’, vond Van der Tuuk. Een warme band ontwikkelde de burgemeester met Veeze, omdat hij als enige raadslid in de coronaperiode wél naar de raadszaal kwam. ‘Het is ingewikkeld als je gehinderd wordt door de techniek in je raadswerk. Waar de meesten op afstand waren, was jij wel tussen en met ons.’ Veeze zelf sprak over een ‘warm bed’ wat hij moest verlaten nu. CDA’er Jacob Bos was de volgende die afzwaaide. Niet alleen Van der Tuuk, maar ook partijgenoot Geertje Veenstra had mooie woorden voor hem. Ze roemde zijn lerende houding. ‘Je draaide je hand er niet voor om om in onderwerpen te duiken waarvan je niks wist.’ Direct daarna kon ze partijgenoot Annejet Jansma toespreken. Ook zij keert niet terug in de raad. Van der Tuuk maakte het cirkeltje mooi rond: ‘Jij kwam al in augustus 2014 in de raad, destijds als tijdelijke vervanging van Geertje Veenstra die met zwangerschapsverlof ging.’ Veenstra noemde de ‘verbindende rol binnen de fractie’ van Jansma. Ze werd ook nog toegesproken door haar oudste dochter. ‘Wij als kinderen weten niet beter dan dat maandag jouw politieke avond was. Dan was je of in het kantoor of weg. Vaak ging de telefoon en dan zeiden we: ‘Mam! Geertje belt weer! Was je klaar, dan belde Jacob of een ander en zo waren we je de hele middag kwijt.’ Na Jansma was het de beurt aan Aartjan Feitsma (GroenLinks). ‘Ik heb jou leren kennen als iemand bij wie de transparantie voorop staat en die echt opkomt voor de inwoners’, aldus Van der Tuuk. Feitsma gaf de nieuwe raad mee kritisch te blijven. ‘Kritiek is niet negatief, maar opbouwend’, sprak hij. Ina Deventer-Van Dellen (VVD) was niet aanwezig op haar laatste avond. Desondanks sprak Van der Tuuk mooie woorden richting haar. ‘Jij was iemand die uitermate scherp was op de bureaucratie. Zorgen dat mensen in hun kracht komen, vond je belangrijk.’ GroenLinks-raadslid Henk Bakker zag een lintje net aan zijn neus voorbijgaan. ‘Je was bíjna 12 jaar raadslid’, vertelde Van der Tuuk. ‘Jij bent iemand die wil bijdragen aan het mooier en duurzamer maken van de gemeente, met aandacht voor de mensen en gebaseerd op vertrouwen. Hierin herken ik jou. Je geeft hier daadwerkelijk invulling aan’, aldus Van der Tuuk. Partijgenoot Klaas-Wybo van der Hoek noemde Bakker ‘het icoon van de stabiele basis van GroenLinks.’ Mooie woorden had Bakker zelf nog voor zijn Marleen. ‘In haar wil ik alle achterbannen van ons allemaal eren.’

Drie afzwaaiende raadsleden ontvingen een Koninklijke Onderscheiding. Hans Koenders (PvdA) kreeg als eerste de versierselen opgespeld. ‘Je bent gepensioneerd, maar daar leek het af en toe niet op’, lachte Van der Tuuk. ‘Je was nauw betrokken bij Ruimtelijke Ordening en seniorenhuisvesting, bent ambassadeur van de landelijke stichting Knarrenhof en liep in de Marumer tijd je het vuur uit de sloffen om AED’s te plaatsen.’ Sandra de Wit sprak over een echte volksvertegenwoordiger. ‘Dat is jou ten voeten uit.’ Zelf drukte Koenders de raadsleden op het hart het werk niet gewoon te gaan vinden. ‘Wen niet aan de dingen zoals ze zijn. Hou het vuur brandend, voorkom lauwheid en wen aan water.’ VVD’er Mattheus Gorter ontving ook een Koninklijke Onderscheiding. ‘Je bent boer en ondernemer en dat neem je mee in je bijdragen’, aldus Van der Tuuk. ‘Resultaatgericht, praktische ingesteld, no-nonsense, kort van stof en effectief’, beschreef hij Gorter. Zelf bedankte Gorter specifiek zijn ouders. ‘De wifi bij ons thuis was niet zo geweldig en om nou voor elke raadsvergadering de hele familie van de wifi te halen. Gelukkig kon ik bij mijn ouders in het kantoortje terecht en daar was de catering prima verzorgd. Je blijft toch die kleine jongen’, lachte hij. De laatste Koninklijke Onderscheiding was voor Peter Holsappel (ChristenUnie). Maar liefst 16 jaar zat hij in de gemeenteraad; 13 jaar in de voormalige gemeente Marum, drie jaar in het Westerkwartier. ‘Jij was relativerend en beschouwend, kernachtig en to the point’, aldus Van der Tuuk. ‘We maakten vaak en ook op moeilijke momenten gebruik van jouw kwaliteiten als voorzitter.’ Koos Siegers sprak over het cement tussen de stenen. ‘Jij was de leider van onze club.’ Zelf gaf Holsappel aan grote motivatie te vinden in het bijbelvers ‘de bloei van je gemeente is ook jullie bloei’. ‘Ik heb geprobeerd altijd het goede te zoeken voor de inwoners.’ Hij kreeg de lachers op zijn hand toen hij zich hardop afvroeg of het voor zijn Marianne echt beter wordt nu hij meer met haar op de bank kan zitten. ‘Ik vraag me af of mijn liefdevolle commentaren op Boer zoekt Vrouw jouw kijkplezier zullen verhogen.’

Als laatste in de rij nam ook raadsgriffier Jan de Jong afscheid. Hij startte als Westerkwartiermaker en werd daarna de eerste griffier die deze gemeente zou kennen. Van der Tuuk noemde De Jong een griffier die vakmanschap meenam en verbinding maakte op dossier en op persoon. Omdat De Jong in zijn vrije tijd onbezoldigd houtkapper van het Drentse woud is, kreeg hij een buitendienstjas, -muts, -pet en houthakkershandschoenen van de buitendienst van de gemeente Westerkwartier. Hij werd toegesproken door zijn zoon Bas en door Koos Siegers als hoofd van de werkgeverscommissie. Zelf blikte De Jong terug op een mooie periode. ‘Ik was 62 en ik dacht: wat is nog meer mooi om te doen? Aan de basis staan van een nieuwe gemeente, raad en griffie; dat leek me nog mooi’.

Iedereen die afscheid nam, kreeg een speciaal ontworpen schaal van de hand van Henneke Chevalier, keramiste uit Kornhorn. Verder bakte Arina Havinga (CU) een appeltaart voor Peter Holsappel die met zijn voorspelling het dichtst bij de verkiezingsuitslag kwam. Ze had er ook één voor Chris Veeze die niet alleen het aantal zetels indiende als voorspelling, maar ook zijn eigen partij een plek in het College had toegedicht. ‘Omdat er geen beter troostvoer is dan een echte Hollandse appeltaart.’ Van der Tuuk had ook nog ruimte voor wat statistieken. Zo vertelde hij dat deze raad, die 2 januari 2019 begon, 21 keer digitaal en 34 keer fysiek vergaderde. De langste vergadering was op 11 november van 2020 toen er maar liefst 7 uur en 20 minuten – ‘met de pauzes eruit!’- werd vergaderd over de begroting. ‘Dat was niet voor niets de elfde van de elfde. Echt gekkenwerk.’

Een dag later werd de nieuwe raad en nieuwe griffier Onno de Vries beëdigd. De nieuwe raad bestaat uit Ytsen van der Velde, Cynthia van Putten, Geert de Jong, Harm Beute, Johan de Vries, Harry Rook, Gert van Dellen, Frantina Kiekebeld en Richard Lamberst voor VZ, Koos Siegers, Arina Havinga, Jacquelien Dijkstra, Wybe Niemeijer en Jeroen Hoving voor de ChristenUnie, Geertje Veenstra, Reinette Gjaltema en Jan Willem Slotema voor het CDA, Annemiek KleinJan, Natasja Bennink, Emil Klok en Klaas Wybo van der Hoek voor GroenLinks, Sandra de Wit en Myra Eeken voor de PvdA, Jan van der Laan en Olga Hartman voor de VVD, Harry Stomphorst, Anneke Laan en Arnold Bloem voor Sterk Westerkwartier en Rogier van ’t Land en Annelie Bonnet voor D66.

Foto: Aernout Steegstra Zuidhorn