“Kop d’r veur, veuroet kieken!”

50 jaar herdenking afsluiting Lauwerszee in Zoutkamp

ZOUTKAMP – Afgelopen donderdag 23 mei was het precies vijftig jaar geleden dat de Lauwerszee in het Lauwersmeer veranderde. Dit werd door de inwoners van Zoutkamp herdacht, want zowel de oude als nieuwe generatie ervaart de pijnlijke gevolgen van deze gebeurtenis. “De zee werd van dit vissersdorp afgepakt. De bedrijvigheid verdween in Zoutkamp, net als eb en vloed”, aldus de Zoutkamper Garnalenkoningin Reliejanne Smit.

De herdenkingsdag begon in Lauwersoog, wat de huidige ligplaats is van de Zoutkamper vloot. Trots dragen deze schepen de letters ‘ZK’ nog steeds op hun boeg. Met de vlaggen op halfstok voeren ze richting de plek waar de laatste afbakening gezet is die Zoutkamp van de zee scheidde. Hier gooide de Garnalenkoningin samen met de vissers een rouwkrans in het water. Eenmaal aangekomen in de haven van Zoutkamp werd de koningin door wethouder Harmannus Blok van haar boot afgehaald. Samen liepen ze door de haven heen en de dijk op. Door het dorp reed ’s middags een klokkenwagen waar de schoolkinderen van Zoutkamp achteraan liepen richting diezelfde dijk. Toen de garnalenkoningin gearriveerd was en de klokkenwagen zijn gebel staakte begonnen deze kinderen te zingen: “Dou Zoltkamp nog aan Lauwerszee lag.” Dit lied maakte de toeschouwers duidelijk hoeveel pijn het de Zoutkampers deed toen de regering met steun van de rest van het land besloot de Lauwerszee dicht te gooien. Na een daverend applaus voor de kinderen begon de Garnalenkoningin met haar toespraak: “De afsluiting van de Lauwerszee heeft mijn vissers en de dorpsgemeenschap diep geraakt. Het voelde alsof het hart uit ons dorp werd gerukt. Terwijl bij het afzinken van de beide laatste caissons op Lauwersoog feest werd gevierd, hingen de vlaggen in Zoutkamp halfstok en het verdriet en de boosheid sneden zo diep dat men zelfs Koningin Juliana bij haar bezoek aan ons dorp de rug toe keerde. Nog steeds doet de afsluiting voor verschillende vissers en dorpelingen pijn. Hiervan getuigen de vlaggen die nu halfstok hangen en de krans die ik namens mijn vissers in het water heb gegooid. Ook zal er een monument worden opgericht, dat blijvend aan de afsluiting herinnert.” Vervolgens maakt ze duidelijk dat er ook ruimte is voor een positieve blik op de toekomst: “Maar Zoutkamp is niet in de pijn blijven hangen. We hebben het negatieve omgebogen en kansen gegrepen. Zowel de vissers als andere ondernemers in het dorp.” Na de afsluiting heeft Zoutkamp zich namelijk op andere dingen gefocust. Het toerisme kwam op en het visserijmuseum werd geopend in 1994. Het dorp kreeg een impuls. “Ook de recreatievaart en charterschepen weten Zoutkamp te vinden en voor zeilschepen is Zoutkamp een belangrijke toegangspoort naar de Waddenzee en als zodanig opgenomen in de Noordelijke Staande Mast Route.” vervolgde de Garnalenkoningin. “Veel mensen komen een kijkje nemen in ons mooie dorp en de Vlaggetjesdagen met Pinksteren trekken jaarlijks duizenden bezoekers. Door de opwaardering van het Rondje Lauwersmeer, waar het project Zoutkamp een deel van is, zal het toerisme in de regio nog meer een impuls krijgen. Dat biedt kansen voor ons dorp. Ik ben ervan overtuigd dat door samenwerking met elkaar als vissers, ondernemers, burgers en gemeentebestuur we als dorp nog meer kunnen opbloeien en zie de toekomst van Zoutkamp daarmee vol vertrouwen tegemoet. Daarom laten we de vlag niet langer halfstok, maar hijsen we hem weer in top!” Wethouder Harmannus Blok hees met deze Zoutkamper koningin meteen de vlag tot in de top. Vervolgens sprak hij de Zoutkampers toe: “Onze geschiedenis zal blijven voortleven, maar we moeten ook doorgaan. Zoutkamp pakt nieuwe kansen aan en ook ons ondernemerschap floreert. We werpen onze blik op de toekomst. Kop d’r veur, veuroet kieken!” Zoutkamp blijft dus niet hangen in haar verdriet, maar groeit door.Wethouder Blok opende na zijn toespraak ‘Achter Diek’, het deelproject Zoutkamp van het Rondje Lauwersmeer. ‘Achter Diek’ is een 43 kilometer lange fiets- en wandelroute rond het Lauwersmeer. Wethouder Blok nam de schoolkinderen mee van de dijk naar het nabijgelegen zwemplasje met strand. Al pootjebadend vierden ze de realisatie van dit nieuwe project. Hierna hees de Zoutkampervloot haar vlaggen tot in de top en voer onder de brug door de binnenhaven in. Het Visserijmuseum opende haar deuren voor de aanwezigen. Hier kon de middag afgesloten worden met een hapje, een drankje en livemuziek. De huidige expositie is in het thema met de herdenkingsdag, namelijk ’50 jaar afsluiting Lauwerszee: Het verdriet van Zoutkamp’. Deze expositie loopt tot en met oktober.