Kor de Wagt was drie dagen burgemeester van Grootegast

Kor de Wagt

“Ik wist helemaal van niks”

GROOTEGAST – Fractievoorzitter en raadsoudste Kor de Wagt (PvdA) was van vorige week maandagmiddag tot en met woensdag locoburgemeester van Grootegast. Volgens de gemeentewet mag namelijk het langstzittende raadslid als de burgemeester optreden als de echte burgemeester en zijn wethouders de gemeentegrenzen hebben verlaten. Zelf wist De Wagt van niks.

Na enige verbazing over het nieuws, moet De Wagt toch even flink lachen. “Dit kan maar twee dingen betekenen: of het college denkt dat het onvervangbaar is, of ze hebben gewoon vergeten om me te bellen,” denkt hij. Jammer dat hij niet op de hoogte gesteld was, vindt hij het wel. “Dan had ik misschien mooi een collegevergadering in mijn eentje kunnen doen.”

Plannen heeft De Wagt, die in de raad in de oppositie zit, zeker wel. “Het eerste wat ik als burgemeester zou doen, is direct om de tafel gaan met alle partijen die betrokken zijn bij de plas Strandheem. Ik zou kwader op het waterschap worden en een gesprek voeren waar ook Poelman en de uitbater van het partycentrum bij zouden zijn. Het ziet er nu naar uit dat de uitbater aan de verliezende hand is en dat is zonde. Als burgemeester had ik me opgeworpen als mediator. Er moet nu gewoon een oplossing voor het probleem komen. Alles speelt al vanaf 2002 en dit jaar moet het opgelost zijn. Natuurlijk had het geld gekost, maar dan kunnen we er een dikke streep onder zetten.”

Andere plannen heeft De Wagt ook. “Ik had ook veel meer belangstelling getoond voor het midden- en kleinbedrijf. De gemeente moet de komende tijd actief ondernemers gaan benaderen. Als we straks mensen uit de sociale werkvoorziening over willen brengen, is goed contact belangrijk. Al die partijen zouden een keer om de tafel moeten. Tijdens een etentje kunnen we dan kijken wat er mogelijk is.”

Een suggestie die wethouder Sjabbo Smedes (CDA) een paar weken geleden deed over de starterslening, zou De Wagt direct overnemen. “Jaren geleden hebben we daar al eens een initiatiefvoorstel voor uitgewerkt. Dat plan gaan we aankomende dinsdag overhandigen aan de wethouder en hij krijgt daarbij onze volledige steun voor het plan.” Wat De Wagt betreft moet de regeling wel toegepast worden op de hele gemeenten. “Waarom zou je niet starterswoningen mogen bouwen in dorpen als Sebaldeburen?”

Voor De Wagt was het niet de eerste keer dat hij in een bestuurdersrol mocht optreden. “In 2000 reisde het hele college af naar Tasmanie. Samen met CDA’er Pier Vlasma hebben we toen een maand lang samen een college gevormd. Pier is helaas overleden, maar hij was een goede sociale christen democraat. We waren een goed team en iedere dinsdag hadden we een collegevergadering. Toen ben ik er wel achtergekomen dat je met twee man een heel college kon leiden. Pier kwam iedere dag wel op het gemeentehuis en omdat ik nog fulltime werkte, kwam ik vaak aan het einde van de middag. Een rondje maken over de afdelingen was iets wat iedereen toen goed waardeerde.”

Van die tijdelijke macht heeft de sociaal democraat ook even gebruik gemaakt. “Er was afgesproken dat er geen alcohol in het kerstpakket mocht komen. Zelf heb ik toen opdracht gegeven om toch een fles wijn erin te doen. Meteen na het besluit hebben we een fax naar Tasmanie gestuurd en wij maar lachen op het gemeentehuis.” Ook probeerde De Wagt het ambtsgebed af te schaffen, maar CDA’er Vlasma ging daar niet in mee.”

Zelf denkt De Wagt er niet aan om echt burgemeester te worden. “Ik pas daar qua karakter helemaal niet tussen. Ik kan beter vanaf de zijlijn het bestuur kritisch blijven volgen.” Toch zal het De Wagt niks verbazen als hij voor 2014 nog een keer gevraagd wordt. “Ik denk dat het college voor de herindeling nog eenmaal Tasmanie bezoekt.”

Mocht de PvdA na een volgende verkiezing terugkeren in een college, dan heeft de partij volgens hem een heleboel goede kandidaten voor de wethouderspost. “Ik heb jarenlang met Wieger Snip uit Opende in de raad gezeten. Hij zal nu rond de 45 zijn en kan een nieuw fris gezicht in het college zijn. Mocht Wieger niet willen, dan zijn er volgens mij nog wel meer kandidaten binnen de partij. Wel moet ik die nog benaderen of ze echt interesse hebben.”

Voor wie twijfelt over de vraag of de gemeente tijdens de afwezigheid van burgemeester Kor Dijkstra (CDA) wel bestuurd werd; Dijkstra was met zijn wethouders op het VNG-congres in Den Haag. Volgens voorlichter Dirk Jan Westerhof kon de burgemeester bij een calamiteit binnen enkele uren weer terug zijn in de gemeente. Op het gemeentehuis werden zolang de taken waargenomen door locosecretarissen Toon Hartjes en Hielke Peursum.