Krimpgebieden in trek bij hogeropgeleiden

“Mensen gaan niet ergens wonen als ze geen ervaring met de regio hebben”

GRONINGEN – Gemeenten zouden zich bij het werven van toekomstige inwoners meer op de eigen regio moeten richten, dan op mensen van daarbuiten. Dat blijkt uit onderzoek van Rixt Bijker, die onlangs promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Volgens Bijker blijven krimpgebieden aantrekkelijk voor jongeren en hogeropgeleiden.

Gedurende vijf jaar deed Bijker onderzoek naar de motieven van verhuizers naar krimpgebieden. De vraag was waarom mensen wel in gebieden willen wonen die in het algemenen als ‘minder aantrekkelijk’ worden beschouwd. Bijker: “Het onderzoek begon helemaal niet vanuit de krimpgedachte. Het nieuws daar omheen begon pas op het moment dat ik ook met het onderzoek begon.”

Wat volgens Bijker verrassend is, is het feit dat veel hoogopgeleiden naar het gebied trekken. “In het gebied staan een hoop goedkope huizen. Mensen tussen de 20 en 34 trekken daar vaak naartoe. De helft van de mensen die naar deze gebieden trekt zit in deze leeftijdsgroep. Vooraf had ik dat niet verwacht.” De motieven om een woning in een dergelijk gebied te zoeken zijn verder de kwaliteit van de omgeving en de sociale omgang op het platteland. “Belangrijkste blijft toch de woning en dat die betaalbaar is. Verhoudingsgewijs gaan de meeste mensen voor een vrijstaande koopwoning.”

Uit het onderzoek komt naar voren dat het grootste deel van de woningzoekenden uit de regio komt. “In mijn aanbevelingen heb ik aangegeven om die groep niet te vergeten. Je kunt je heel erg richten op verder weg, maar je moet ook investeren in mensen in de regio om hun te behouden voor het gebied.” Volgens Bijker is het daarbij van belang dat de beeldvorming goed is. “Soms zoeken mensen wel in het noorden, maar bijvoorbeeld niet in Friesland. Dat heeft dan te maken met het beeld dat ze hebben van de provincie met een eigen taal en van mensen die gesloten zijn. Het zijn allemaal vooroordelen die boven tafel kwamen. Als mensen er dan uiteindelijk toch gingen kijken, vonden ze het wel meevallen.”

“Om het imago te verbeteren en meer mensen naar de regio te trekken zou je meer moeten investeren in het toerisme,” zegt de onderzoekster. “Ook zou je kunnen beginnen met ‘proefwonen’. Mensen kunnen dan tijdelijk kijken of een bepaald gebied iets voor hun is. Mensen gaan namelijk niet ergens een woning kopen als ze geen ervaring met het gebied hebben. Dan komt het simpelweg niet in je op.”

Ondanks de potentie in bepaalde doelgroepen denkt Bijker niet dat er de komende jaren een bevolkingsgroei te verwachten valt. “We moeten wel realistisch ermee om blijven gaan. De krimp valt niet mee. Toch hoeven investeringen niet veel te kosten, wel moet je slimme keuzes maken. Niks doen is geen oplossing. Dan geef je de gebieden op.”