Kunstgrasveld Grootegast ligt er bijna

Aanleg veld wordt centenkwestie

GROOTEGAST – Nog maar even en dan is het sportpark in Grootegast een kunstgrasveld rijker. Althans, als het aan het College van Burgemeester en Wethouders ligt. Zij stelden de raad van Grootegast afgelopen week voor om € 425.000,- beschikbaar te stellen voor de aanleg van het veld. Daarnaast komt er ieder jaar een bedrag van € 35.000,- beschikbaar voor het onderhoud. De aanleg van het veld kan wel eens de laatste grote investering in jaren worden.

Met de komst van het veld gaat een langgekoesterde wens van met name voetbalvereniging FC Grootegast in vervulling. De club wil het nieuwe veld gaan inzetten als trainingsveld en om wedstrijden op te spelen. Ook de andere voetbalvereniging in het dorp, GVB, de scholen en andere organisaties kunnen gebruik gaan maken van het veld. Voorwaarde is wel dat alles ondergebracht gaat worden in een beheerstichting.

Het kunstgrasveld zal niet als hoofdveld gebruikt worden. “Wij merkten dat voetballers toch liever op gras spelen,” vertelt Marten Hazenberg die in de werkgroep zit die het kunstgrasveld wil aanleggen. Volgens de planning van die werkgroep moet rond de jaarwisseling begonnen worden met de aanleg van het veld zodat het er ligt voor het begin van het nieuwe seizoen.

Met de aanleg van het veld krijgt FC Grootegast meer gelegenheid om te trainen. Iets wat volgens voorzitter Henk Top zeker nodig is. “Volgens ons ledenaantal zouden we nu anderhalf trainingsveld moeten hebben. Afgerond worden dat twee, terwijl we nu maar eentje hebben. Dat betekent dat je het veld moet opdelen in drie stukken en dat is veel te klein.” Daarnaast verandert het trainingsveld iedere winter in een modderpoel. Met de aanleg van het kunstgrasveld moet dit over zijn. “We willen het veld voornamelijk in gaan zetten voor de jeugd. Bij sommige verenigingen speelt de jeugd alleen nog op kunstgras.” Ook zou het veld volgens Top een regiofunctie kunnen krijgen als andere clubs in de gemeente niet meer op hun eigen grasvelden kunnen trainen door het weer.

Of het geld beschikbaar komt hangt af van de gemeenteraad van Grootegast. Deze reserveerde eerder al € 425.000,- voor de aanleg van het veld. Toch staat het daadwerkelijk toekennen van het bedrag onder druk. Zo spreekt de raad in dezelfde vergadering over het afboeken van meerdere grote bedragen. Dit afboeken is nodig omdat bepaalde opbrengsten niet overeen komen met de daaraan gekoppelde verwachtingen. Zo komt het tekort van het centrumplan uit op € 827.197 en moet voor het derde gebouw dat erbij zou komen nog eens een streep worden gezet door € 248.000,-. Voor het plan ‘Werklust Niekerk’ staat een bedrag van € 360.686,-. Ook zijn er meerdere kleinere bedragen. Uiteindelijk slinkt de algemene reserve daardoor van 2,6 miljoen naar € 945.742,-. Daarbij doet het College van Burgemeester en Wethouders het klemmende verzoek aan de gemeenteraad om niet nog meer geld uit de algemene reserve te halen en alle positieve rekensaldo’s aan de reserve toe te voegen.

Wanneer de raad het zou willen kan al op 19 december een beslissing worden genomen over de toekenning van het geld. Echter ligt dit niet in de lijn der verwachting omdat de PvdA en VVD uitstel hebben gevraagd. Daarom zal het stuk eerst in december worden besproken, waarna in januari een beslissing genomen wordt. De werkgroep wil daarbij proberen om nog enkele duizenden euro’s meer binnen te halen voor de aankoop van materialen om het veld te kunnen onderhouden. Burgemeester en Wethouders wezen dit verzoek eerder af.