Laatste kans voor bezoeken tentoonstelling ‘Hou(t) van Bomen!’


EZINGE – Belangstellenden hebben nog tot 31 oktober om de expositie in Museum Wierdenland te Ezinge te zien. In woord en beeld wordt veel informatie over de waarde en de kenmerken van bomen gegeven.

De expositie begint met de archeologische vondsten van hout in het wierdengebied. Heel bijzonder, want er groeiden nauwelijks bomen in het wierdentijdperk. De tentoonstelling legt uit hoe de bewoners aan het hout zijn gekomen en wat ze er mee maakten. Ook liefhebbers van unieke hedendaagse houten meubelen, houtsnijwerk en kunst (van Henk Helmantel, Matthijs Röling, Inka Markowski en Jos Mulders) kunnen hun hart ophalen. Het proces van boom naar plank, van plank naar houtsnijwerk, van hout naar klomp heeft eveneens een plaats in de tentoonstelling. Op de laatste dag van de tentoonstelling kunnen bezoekers deelnemen aan een gratis rondleiding van 14.00 tot ongeveer 14.45 uur. Opgeven hiervoor kan via boekingen@wierdenland.nl

Naast de tentoonstelling is er op woensdag 27 oktober van 19:30 tot 22:00 uur een lezing over bomen in het Wierdengebied en het Westerkwartier. Sprekers op deze avond zijn Stieneke van der Wal en Bert Plaat. Stieneke van der Wal is van Noordererf, het bedrijf met als specialisme landelijke en monumentale erven en tuinen bij historische gebouwen. Ze is deskundige op het gebied van streekeigen erfbeplanting. Bert Plaat is boominspecteur van de Bomenstichting waar u terecht kunt met vragen over dreigende (onnodige) kap, ziekte van bomen, onderhoud van monumentale bomen en geschillen over bomen. Opgeven hiervoor kan via boekingen@wierdenland.nl. De kosten hiervoor bedragen 7,50 euro. Vrienden van het museum mogen gratis naar binnen, museumjaarkaarthouders betalen 1,50 euro. Voor deze activiteit is een coronatoegangsbewijs verplicht.