‘Lauwersmeergebied wordt Dark Sky Park’

LAUWERSMEERGEBIED – Het Lauwersmeergebied staat op de nominatie om het predicaat Dark Sky Park te krijgen. De provincie en Staatsbosbeheer dienden daar afgelopen vrijdag een aanvraag voor in.

Een Dark Sky Park is een gebied waar het donker is, waar de duisternis behouden blijft en waar bezoekers ’s nachts welkom zijn om die duisternis te beleven en de sterrenhemel te zien. Echte donkerte wordt steeds zeldzamer omdat overal in de Westerse wereld de nachtelijke verlichting toe neemt.

 

Lichtvervuiling
Nederland is een van de landen ter wereld met de meeste lichtvervuiling. Belangrijke nadelige gevolgen hiervan zijn onder meer dat de sterren steeds minder goed te zien zijn en dat mens en natuur er schade van ondervinden.

Het Nationaal Park Lauwersmeer is een van de laatste plekken in ons land waar het nog echt donker wordt, waardoor hier ’s nachts nog een heldere sterrenhemel te zien is. Om dit te koesteren en er meer mensen van te laten genieten, vragen de provincie Groningen en Staatsbosbeheer het predicaat aan.

Donker
Om het predicaat in de wacht te kunnen slepen zijn er twee voorwaarden van belang: het moet  ’s nachts donker genoeg zijn om veel sterren te kunnen zien en er moet voldoende aandacht zijn in het gebied voor het belang van donkerte.
De provincie en de gemeenten hebben met beheerders en ondernemers in het gebied gekeken welke lichtbronnen er aangepakt kunnen worden. Daarnaast werkt de provincie, samen met Staatsbosbeheer, IVN en andere betrokkenen, aan voorlichting en promotie.

Donkerste plekken op aarde
De provincie en Staatsbosbeheer dienen de aanvraag in bij de International Dark Sky Association (IDA) in de Verenigde Staten. De IDA heeft wereldwijd zo’n vijfentwintig natuurparken en -reservaten aangeduid als Dark-Sky locaties, waarvan ongeveer de helft in de Verenigde Staten. Hopelijk wordt het Lauwersmeergebied dit jaar het tweede Dark Sky Park van Nederland. Waarschijnlijk wordt dit aan het einde van de zomer bekendgemaakt. In 2015 kreeg de Boschplaat op Terschelling als eerste het predicaat toegekend.

Stuurgroep Lauwersmeer
Het Dark Sky Park is een van de projecten van het Uitvoeringsprogramma Lauwersmeer 2014 – 2018 van de Stuurgroep Lauwersmeer, waarin de provincies Groningen en Fryslân en de gemeenten De Marne, Kollumerland en Dongeradeel samenwerken.