Leerlingen vieren feest op laatste schooldag De Regenboog

Sluiting school Aduard

“Hier heerst geen grafstemming”

ADUARD – De Gereformeerde basisschool De Regenboog beleefde afgelopen dinsdag haar laatste schooldag. Met een groot gezamenlijk ontbijt werd nog één keer stil gestaan bij alle hoogtepunten die de school in haar 27-jarig bestaan heeft gekend. Na het ontbijt was het aan de leerlingen om de school voor de laatste keer aan de buitenkant te versieren met stoepkrijt.

Momenteel heeft de school nog ruim 40 leerlingen. Bijna het dubbele van de wettelijk ondergrens van 23 leerlingen. Toch vond het schoolbestuur het niet verantwoord om de school nog langer open te houden. “De vraag die we ons stelden was of het onderwijskundig nog verantwoord was om de school open te houden,” vertelt directeur Peter van Esch. “Wanneer je maar twee of drie leerlingen per jaargroep hebt, is dat niet gezond. Je bent als leerling dan in feite tot elkaar veroordeeld.” Daarnaast zagen ook de prognoses voor de toekomst er niet goed uit: er worden veel minder kinderen geboren.

Van Esch besloot hierover in gesprek te gaan met het schoolbestuur. “We hebben elkaar toen goed in de ogen gekeken en elkaar gevraagd of we het maar zouden laten gebeuren of dat we in zouden gaan grijpen. Samen besloten we toen dat dit laatste het verstandigst was.” Direct werden de leerlingen van de school en hun ouders bij de gesprekken betrokken. “Natuurlijk is het een enorme schok voor de ouders,” vertelt de directeur. “Maar naar mijn idee is dit goed begeleid door het bestuur. We hebben de ouders gevraagd wat ze wilden en uiteindelijk dit besluit bijna unaniem genomen.”

Daarbij waren volgens hem geen boze gezichten. “Dat heeft denk ik ook te maken met de manier van communiceren. Die was heel open en vanaf het begin waren de ouders erbij betrokken. Dat heeft ook als resultaat gehad dat bijna alle leerlingen meegaan naar De Brug in Zuidhorn. Maar één meisje gaat volgend jaar naar Adewerth, waar ook eerder al een gezin naartoe ging.” Daarnaast gaan sommige leerlingen naar de gereformeerde school in Oldehove, maar dit komt omdat zij hier dichterbij wonen.

De laatste schooldag met leerlingen zegt Van Esch “heel apart” te vinden. “Maar er heerst geen grafstemming,” stelt hij. “Niet alleen voor de leerlingen komt er een nieuwe school met nieuwe kansen, ook alle collega’s hebben een nieuwe baan gevonden. We willen niet in een negatieve spiraal belanden en daarom zijn we ook niet verdrietig.”

De directeur erkent dat een sluiting vaak gevoeliger ligt bij ouders. “Kinderen wennen er razendsnel aan. We hebben al een kennismakingsdag gehad, waar ze hun nieuwe meesters, juffen en klasgenoten ontmoet hebben. Dat vonden ze fantastisch. Met hele positieve verhalen kwamen ze terug. Dat was voor ons wel een cruciaal moment.”

Na de zomer blijft Van Esch als directeur bij de onderwijsinstelling in dienst. Hij wordt dan samen met de huidige directeur van De Brug verantwoordelijk voor de gang van zaken. “Er moeten drie culturen in elkaar worden geschoven. Dat is gewoon teveel voor één persoon.” Vrijdagmiddag trok hij de deur aan de Bloemstraat voor het laatst dicht. Een leeg gebouw voor de gemeente achterlatend. Daarbij sloot hij af met de woorden: “Het is een hele goede periode geweest, maar het is beter dat we gaan fuseren.”