Leerlingenraad OBS De Borgh presenteert eindbedrag sponsorloop

ZUIDHORN – Trotse scholieren van de leerlingenraad van OBS De Borgh uit Zuidhorn presenteerden afgelopen week het eindbedrag dat is ingezameld met hun sponsorloop. Deze loop vond plaats tijdens de koningspelen op 18 april. In totaal werd er maar liefst 7.000 euro ingezameld.

Kinderen van groep 3 tot en met 8 deden mee aan deze sponsorloop. De school had voor deze editie twee doelen gesteld waar het ingezamelde bedrag heen zou gaan. Juf Lisa Koning legt uit: “We hebben ervoor gekozen om het geld dat wordt opgehaald in tweeën te delen. De ene helft gaat naar de nieuwe schoolbibliotheek. Wij willen gaan samenwerken met: ‘de Bibliotheek op school’. Dit vergt een grote investering in nieuwe boeken en kasten. De andere helft gaat naar het goede doel: ‘Kansfonds’. Wij vinden het belangrijk dat kinderen ook aan anderen denken. Er zijn in Nederland kinderen die opgroeien in armoede en daardoor bijvoorbeeld niet op zwemles of op een sport kunnen. Kansfonds helpt deze kinderen in onze samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt.”

De keuze om te investeren in de nieuwe schoolbibliotheek komt grotendeels voort uit een initiatief uit de leerlingenraad. Deze komt eens per maand bij elkaar onder begeleiding van een juf of meester. Tijdens deze bijeenkomst wordt overlegd over de stand van zaken binnen de klassen maar ook over de school in het algemeen. “Afgelopen tijd hoorde de leerlingenraad dat het in onze schoolbibliotheek steeds moeilijker werd om een leuk boek te vinden. Hierover hebben wij ons gebogen en uiteindelijk is er deze oplossing gevonden!” vertelt juf Lisa trots. “Met een samenwerking met ‘de Bibliotheek op school’ zorgen wij ervoor dat onze kinderen over een veel breder scala aan boeken zullen beschikken, wat natuurlijk hartstikke leuk is.”

De leerlingenraad  ging met de twee cheques van 3.500 euro alle klassen rond om te laten zien hoeveel geld de school heeft ingezameld voor de doelen. Verder legden ze met glunderende gezichten uit wat de twee doelen nou precies waren en hoeveel goeds dit de school zou doen. De leerlingenraad van OBS De Borgh bestaat uit Sophie, Maren, Liam, Jonne, Julia, Imke, Alex en Mette.