Leven in de brouwerij te Gerkesklooster

GERKESKLOOSTER – Het kloostermuseum/dorpsarchief in de Hervormde Kerk aan de Poorthoek 1A te Gerkesklooster is op Open Monumentendag 10 september, 15 oktober en 19 november geopend van 14.00 tot 17.00 uur. De tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog is vervangen door een expositie over de eigen leefomgeving. Alle aanwezige ansichtkaarten zijn verdeeld over de beschikbare vitrines om een beeld te geven van de beide dorpen en hoe het er in het verleden allemaal uitzag. Daarnaast zijn er tevens oude foto’s te zien over de industrie, die in de loop der jaren verdwenen zijn. Zoals bijvoorbeeld de steenfabriek. Wie ook oude ansichten over het dorp in zijn bezit heeft, wordt opgeroepen ze mee te nemen.