‘License to kill’

Eigenlijk wilde ik deze week het mandaat aanhalen dat de gemeenteraden vorige week gaven aan de Raadsgroep. Bijna achteloos glipte het mandaat door de raadsvergaderingen van de vier gemeenten heen. Een mandaat dat volgens GroenLinks-raadslid Michiel Pellenbarg ligt tussen een ‘license to kill’ en een ‘carte blanche’. License to kill. Dat klinkt wel heel erg ‘double-o-seven’. Maar ik begrijp de zorgen van Pellenbarg en deel deze ook. Wij hebben als kiezers onze volksvertegenwoordigers gekozen. Mensen de gemeenteraad in gestemd waarvan wij dachten dat zij het beste met ons voor hebben en te allen tijde beslissingen zouden nemen die de meerderheid van de inwoners van hun gemeente ten goede komt. Vanaf 2014 hebben wij niet veel te klagen gehad. Natuurlijk is niet elke beslissing even gelukkig geweest en natuurlijk kunnen we achteraf altijd een discussie voeren of iets wel of niet nodig is geweest. Maar raadsleden bestempelen als egoïstisch, machtsbelust of onbetrouwbaar? Nee, in het Westerkwartier kom ik ze niet tegen. Misschien juist daarom dat mijn verbazing steeds groter werd toen het mandaat ter sprake kwam. Want wat houdt het mandaat precies in, zult u zich afvragen. Welnu, vanaf heden mag de Raadsgroep (die wij niet hebben gekozen) besluiten nemen uit naam van de gemeenteraden (die wij wél hebben gekozen) aangaande de toekomstige gemeente Westerkwartier. Zij mogen de komende anderhalf jaar de kleurplaat van de nieuwe gemeente inkleuren en hebben daarbij niet langer de goedkeuring nodig van onze gekozen volksvertegenwoordigers. Simpeler kan ik het niet maken. GroenLinks wilde het vuurtje nog wel opstoken en de discussie aangaan. De andere partijen hielden het bij het afgeven van het mandaat aan de Raadsgroep voornamelijk bij het opsteken van hun hand. Voor. Dus aangenomen. Met open mond keek ik toe hoe een democratisch gekozen gemeenteraad het recht om voorgenomen besluiten te maken voor de nieuw te vormen gemeente Westerkwartier overdroeg aan een groep die zichzelf heeft samengesteld. Hoe weliswaar op een democratische manier –want bij meerderheid besloten- de macht werd overgedragen aan een niet-democratisch geheel. De Raadsgroep bestaat uit gekozen raadsleden. Zeker. Maar niet op de plek waar wij, de burgers, ze hebben neergezet. Bovendien zijn de democratische verhoudingen ver te zoeken. Laten we in Zuidhorn blijven waar het CDA de grootste partij is. Met vier raadsleden is de partij goed vertegenwoordigd en kan het grote stempels drukken op het beleid van Zuidhorn. Daar is natuurlijk niets mis mee. Integendeel. Dat is waar Zuidhorn voor heeft gekozen. Echter, de CDA-fractie van Zuidhorn heeft in de Raadsgroep maar één afgevaardigde zitten. Eén. Dat is evenveel als D66, de partij die in de gemeenteraad van Zuidhorn vertegenwoordigd is met twee personen en daarom –normaal gesproken- minder invloed heeft. Maar in de Raadsgroep hebben beide dus evenveel te zeggen. En dat is op z’n minst opmerkelijk te noemen.  Het verweer is dat er nu effectiever gehandeld kan worden. Voorgenomen besluiten hoeven niet meer goedgekeurd te worden door de vier afzonderlijke gemeenteraden. Het kan sneller. Alhoewel dat helemaal waar is, is het aan de kiezers niet uit te leggen. Hoe kan je de enige laag die wél democratisch is gekozen uit de besluitvorming weghalen? Toch is niet alles negatief. De gemeenteraden hebben eveneens besloten dat de Raadsgroep voortaan in openbaarheid bijeen komt. Met andere woorden, u en ik zijn welkom! Een hele verbetering ten opzichte van de besloten bijeenkomsten, waarbij verslagen flink uitgekleed, enorm vertraagd en zonder er ruchtbaarheid aan te geven op een website werden geplaatst. Ik ben erbij op donderdag 15 juni. En ik hoop ook u te zien op de publieke tribune in de raadszaal van het gemeentehuis te Zuidhorn (20.00 uur). Op de website herindeling.westerkwartier.nl is meer informatie te vinden over de eerstkomende bijeenkomst. Houdt daarbij ook vooral de agenda in de gaten. U mag namelijk gebruik maken van het algemene inspreekrecht of ingaan op geagendeerde onderwerpen. Kunt u toch nog –hopelijk massaal- uw mening laten horen.

 

Meediscussiëren over de herindeling of jouw mening laten horen? Laat het weten op Twitter @richardlamberst!