Locatie: Barontheater, Opende

Ongenode Gast toekomstvisie avond 2

Datum: donderdag 11 oktober 2012

Tijd: 20:00 uur

Locatie: Barontheater, Opende

Na weken vanachter een bureau te hebben gewerkt, was het afgelopen donderdag tijd voor de presentatie van de toekomstplannen van de gemeente Grootegast. Dat werd gedaan in, hoe kan het ook anders, het Barontheater in Opende. Ook de Ongenode Gast was afgevaardigd om bij dit evenement aanwezig te zijn. Bepakt met een fotocamera nam hij een kijkje in Opende.

Bij binnenkomst ging het meteen al goed. Maar liefst vier muntjes liggen te wachten op de schrijver van dit stuk. In de zaal treft hij een grote groep mensen aan. De sfeer is gemoedelijk en er hangt enige nieuwsgierigheid in de lucht. Vanavond gaan de stellingen gepresenteerd worden waarop de toekomstvisie is gebouwd. Een aantal stellingen waarover gemeentesecretaris Eric Paré eerder al toegaf dat ze niet wetenschappelijk gestoeld zijn, maar om te prikkelen bedacht waren.

Op de eerste rij van de zaal vinden we het college. Allemaal zijn ze er. Wethouder Harmke van der Sluis als enige vrouw in het midden. Op de rij daarachter veel gemeenteraadsleden en een aantal ambtenaren. Voornamelijk hoofden van afdelingen. “Nee hoor, we zijn hier niet gekomen om de zaal op te vullen,” lacht Hielke Peursum, hoofd van de Afdeling Samenleveningszaken. Toch blijven de wenkbrauwen van de Ongenode Gast nog even gefronst. Waar de raadsleden gekozen zijn om het volk te vertegenwoordigen, zitten ze allen met hun rug naar de doelgroep toe. Zelf dus met de neus vooraan, iets wat ze graag mogen doen.

De avond begint met een toespraak van burgemeester Kor Dijkstra. Een ‘Dijksteriaanse speech’ wordt er in het publiek gefluisterd. “Dit is niet een avond zoals anderen,’ zegt hij. De tekst klinkt als eentje uit een bijbelverhaal, maar de Ongenode Gast kan op de naam daarvan even niet komen. Na Dijkstra is het aan de echte presentatoren van de avond. Geert Zijlstra en Gert Sennema mogen deze avond in elkaar zetten. Voor Sennema betekent dat het boetseren van een beeld, voor Zijlstra het maken van grappen en het neerzetten van enkele types. Zijlstra zou het de rest van die avond erg goed doen. Toch had eigenlijk Dolf Jansen er moeten staan, maar na een prijsopgaaf werd deze artiest geannuleerd.

Pijnlijk wordt het maar heel even. Op het moment dat een typetje van Zijlstra aanhaalt dat de Philipsfabriek niet naar Grootegast, maar naar Drachten ging. “Ja, dan was station Visvliet er zelfs nog geweest,” zegt Zijlstra. De Ongenode Gast vraagt zich op dat moment af of de Zuidhorner fractievoorzitter Klaas-Wybo van der Hoek (GL) dit binnenkort gaat gebruiken in een betoog voor een station in het dorpje.

In de zaal lacht iedereen gemoedelijk mee. We zien onderwijsbestuurder Johan Heddema, maar ook Handelsverenigingvoorzitter Lodewijk van Laten geflankeerd door voetbalvoorzitter Henk Top. In een filmpje komen we nog meer bekende inwoners van de gemeente tegen. Freerk Piersma van het Barontheater bijvoorbeeld, Gert Datema van de Boertel Maarsdijk en Piet Miedema van de Struuntocht.

De vraag voor de Ongenode Gast is of uit de avond nog iets van nieuws gaat komen. Lang blijft het stil, tot er vanuit het publiek gevraagd wordt naar de bestedingen in de dorpen. Burgemeester Dijkstra krijgt de microfoon en komt met een belangrijke mededeling. “Ieder jaar krijgt een dorp al een bepaald bedrag van ons. Ze kunnen daar zelf Sinterklaas, Oud & Nieuw of andere evenementen van organiseren. De komende jaren willen we dat nog meer uitbereiden waardoor dorpen hun eigen zaken kunnen regelen. We kunnen daarbij ook kijken naar de groenvoorziening. Als dorpen een bepaalde straat of groenvoorziening willen adopteren, kan dat.” Een kritische noot komt er wel van Paulien Bultje uit Lutjegast. Ze is blij met de toezegging, maar vraagt zich af of het plan niet puur wordt opgezet om kosten te besparen. Er komt geen antwoord.

Input vanuit het publiek zou er die avond niet veel komen. Slechts enkelen lieten zich goed horen. Enige opleving was er toen de aanwezigen werd gevraagd om hun eigen solidariteit te laten zien. Eén inwoonster van Niekerk had daarvoor een geldbakje meegenomen. Doel was om zoveel mogelijk geld binnen te halen voor de zieke Remco Togtema. Uiteindelijk bracht de inzameling € 182,11 op. In november zal de gemeenteraad spreken over de toekomstvisie, al is de vraag of dit nog nodig is nu de gemeente Leek in dezelfde week aankondigde wel te willen herindelen met Grootegast en Marum.