Lot sport- en cultuurhuis in handen gemeenteraad

GVB doet niet mee aan nieuw MFA Grootegast

GROOTEGAST – De gemeenteraad van Grootegast moet eind volgende maand beslissen hoe de toekomst van het nieuwe sport- en cultuurhuis in Grootegast eruit ziet. Afgelopen week heeft de werkgroep de benodigde papieren daarvoor naar de gemeente gestuurd. Begin januari geeft het college er een advies bij, waarna het woord aan de gemeenteraad is. Voetbalvereniging GVB gaat zoals het nu lijkt geen gebruik maken van het complex.

Hoeveel geld er met het plan gemoeid is, wil voorman Hielke Westra niet zeggen. Hij vindt dat daarover eerst de leden van FC Grootegast en de muziekverenigingen Woudklank en Oranje geïnformeerd moeten worden. Desgevraagd laat hij wel weten dat het bedrag vergelijkbaar is met datgeen er uitgetrokken is voor de dorpshuizen in Kornhorn en Lutjegast. Dat was toen € 750.000,- per gebouw. “We hebben ook een ontwerp gekozen en een voorlopige gunning uitgeschreven,” vertelt hij. “Er komt daardoor een dekkende begroting. Er zitten posten bij die nog nader ingevuld moeten worden en we gaan kijken hoe we nog geld van de belasting terug kunnen krijgen. Als de raad nu instemt is 70 tot 80% van de begroting gedekt.” Door de voetbalclub en muziekverenigingen gezamenlijk onder te brengen in één gebouw, stelt Westra dat veel geld bespaard kan worden. Zo is er bijvoorbeeld maar één kantine nodig.

Vlak voor de verkiezingen kan de Grootegaster raad bepalen of er het geld beschikbaar komt. Dat de financiële situatie van de gemeente niet florissant is weet Westra, maar vertrouwen heeft hij wel in de zaak. “Als het college nu aangeeft het plan besluitvormend in de raad te willen behandelen, hebben ze ook wel een idee waar ze het geld weg willen halen,” vertelt hij. “Ik weet dat de meeste partijen sympathiek tegenover dit voorstel staan.”

Vanuit de gemeente bestaat de wens om ook voetbalvereniging GVB onder te brengen in het nieuwe plan. Toch zitten zij volgens Westra niet aan tafel bij de besprekingen. “We hebben wel gesprekken met hun gehad, maar hun standpunt is dat ze goed zitten qua huisvesting en dat er voor hun geen reden is om daar iets aan te veranderen.” De voetbalclub kleedt nu nog om in de sporthal, die ook aan de velden grenst.

Wanneer ingestemd wordt, gaat de club van Westra op zoek naar het overige geld. Hij wil daarvoor verschillende fondsen aanschrijven, zoals dat van Wold & Waard, de Rabobank, Leader en het Oranjefonds. “Dat loopt parallel aan het aanvragen van de bouwvergunning. Waarschijnlijk moet het bestemmingsplan ook nog aangepast worden. Dat gaat ongeveer een half jaar duren. Eind volgend jaar gaat de bouw hopelijk beginnen.” Met een half jaar bouwtijd, verwacht de organisatie voor het begin van het sportseizoen 2015/2016 de opening te kunnen hebben.