Luid protest tegen fracken veld Pieterzijl-Oost

PIETERZIJL/WARFSTERMOLEN – Na de demonstratie tijdens de informatiemarkt in het dorpshuis van Pieterzijl was er zaterdag nog een protestactie gepland tegen de frackplannen van de NAM en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Bij de boorlocatie in Warfstermolen kwamen tegenstanders van de plannen bij elkaar om hun stem tegen de gaswinning uit het kleine veld te laten horen. Onder meer Tweede Kamerlid Sandra Beckerman (SP), Machiel Aarten (SP Staten Friesland), Ankie Voerman (PvdD Staten Groningen) en wethouder Henk Bakker waren uitgenodigd als sprekers. Aan bod kwam onder meer de technische informatie die door ex-Shell medewerker Gerrit Wigger is aangeleverd over het fracken. Wigger heeft de Shell gediend als Chemisch Technoloog en voldoende redenen gezien om het fracken in het veld bij Pieterzijl en Warfstermolen af te raden. In-, om- en aanwonenden willen dat minister Wiebes eerlijk is over de gaswinningsplannen en de gevolgen daarvan. Volgens actievoerster Elly Bakhuis is de bodem bij Pieterzijl/Warfstermolen al zo’n 5 centimeter gedaald en is dat meer dan genoeg. Geert Zijlstra, met het gasveld bijna in zijn achtertuin, vertelt dat het gas in de Pieterzijlster bodem net genoeg is om Nederland twee dagen van gas te voorzien. “Het is niet te geloven dat daarvoor zoveel op het spel wordt gezet”, vindt Zijlstra, wijzend op zowel de schade die kan ontstaan als op de onrust die de plannen veroorzaken in de regio. “Ze hadden die twintig medewerkers die hier een gekleurd verhaaltje hebben opgehangen beter kunnen gebruiken om een duurzame oplossing te verzinnen.”