Luit Havinga

Eenrum MMH Luit Havinga-1

Voorzitter Stichting Leergeld Het Hoogeland

“De Stichting Leergeld Het Hoogeland is in september opgericht op initiatief van de zuster-stichtingen die al in de provincie actief zijn. De provincie heeft subsidie toegekend aan de stichting, mits deze provinciaal dekkend is. Inmiddels zijn er al vijf stichtingen actief en zijn we nu bezig op korte termijn ook een Stichting Leergeld Het Westerkwartier op te richten. Ik ben benaderd als voorzitter voor Het Hoogeland, omdat ik ook voorzitter ben van Humanitas afdeling Het Hoogeland. Het is de sociale betrokkenheid, in zijn algemeenheid en specifiek voor de zwakkeren, en het omgaan met de mensen, wat me hierin trekt. De rechterhand kunnen en willen zijn van iemand, dat is wat mij, en ik denk alle vrijwilligers ook, trekt. De stichtingen hebben een duidelijke link met elkaar. De Stichting Leergeld stelt geld beschikbaar, zodat kinderen tussen de 4 en 17 jaar, schoolgaande kinderen dus, kunnen meedoen in de maatschappij. Wat hieronder valt, is behoorlijk breed. Men kan denken aan sport, dus bijvoorbeeld het lidmaatschap voor een vereniging, muziek, lessen of een bijdrage in de aanschaf van een instrument, maar ook hardware voor de computer of een tegemoetkoming in de aansluitkosten van internet. De mensen die hierop een beroep doen, zijn vaak de mensen waarbij de vrijwilligers van Humanitas aan tafel zitten. Via een intermediair kan men een aanvraag indienen. De coördinator legt het voor aan het bestuur, bij welke de formele beslissing ligt, alhoewel degene die aan tafel zit, natuurlijk controleert of alles klopt. In eerste instantie kijken we altijd wat de voorliggende voorzieningen bij de gemeente zijn. Deze moeten eerst benut worden. Maar bijvoorbeeld een bijdrage uit het participatiefonds is vaak niet voldoende, omdat er met een bepaalde grens wordt gewerkt. Dat tekort vult Leergeld dan aan. Of we al aanvragen hebben gehad? Helaas al twee. We verwachten een paar honderd op jaarbasis overig. In de provincie werden vorig jaar al bijna 2800 aanvragen gehonoreerd. Daarom zijn we nu ook druk bezig met fondswerving. Onlangs organiseerde De Kiwanis in Zaal Balk Zuidhorn een wijnproeverij. De opbrengst, duizend euro, is beschikbaar gesteld aan Leergeld en is de eerste bijdrage die ik ontvangst kon nemen. Nu hopen we uiteraard op meer. Contact opnemen hiervoor kan met mij op telefoonnummer 0595-491815 of leergeld@enmado.nl. We zoeken ook nog een pr-man of –vrouw voor de vacante plek in het bestuur.”