Maatregelen nodig om dreigend watertekort tegen te gaan

WESTERKWARTIER/ NIETAP – Drinkwater uit de kraan, het lijkt zo vanzelfsprekend. Echter ziet het WBG (Water Bedrijf Groningen) in Nietap zich voor een complexe uitdaging gesteld. De totale (drink)waterbehoefte neemt namelijk door een aantal factoren nog altijd toe. Om ook in de toekomst iedereen van voldoende (drink)water te kunnen voorzien, is het creëren van verandering en bewustzijn noodzakelijk.

De bevolkingsgroei, de woningbouwopdracht en de groei van de economie doen de vraag naar water flink toenemen en dat vraagt nu al om een gerichte aanpak. Er is op dit moment al sprake van krapte en de actuele drinkwaterproductie kan maar net voldoen aan de behoefte. Het Waterbedrijf is daarom druk bezig om de eigen bedrijfsvoering te optimaliseren en is tevens naarstig op zoek naar nieuwe waterbronnen. Dat laatste is een tijdrovende en lastige opgave. Door waterwinning zakt het grondwaterpeil en gebruikmaking van nieuwe bronnen mag niet of zeker niet te veel negatieve effecten met zich brengen voor natuur en milieu. Daarnaast speelt ook de klimaatverandering een belangrijke rol. ‘Er lijkt sprake van een structurele toename van bijzonder droge perioden. Daar staan weliswaar ook perioden met overvloedige neerslag tegenover, maar daarmee zijn dreigende tekorten niet zomaar mee op te vangen’, aldus het Waterbedrijf.

In Nietap wordt oppervlaktewater, dat via en vanuit de Drentse Aa wordt aangevoerd, geschikt gemaakt tot gezond en veilig drinkwater. Op de overige vier locaties wordt hiervoor grondwater gebruikt. De overige locaties bevinden zich in Onnen, De Punt, De Groeve en Sellingen. In Sellingen wordt jaarlijks 2 miljoen kuub water geproduceerd en er is vergunning verleend om dit te mogen ophogen naar 3,5 miljoen kuub. De technische uitbreiding die dat vraagt is naar verwachting in 2026 gereed. Om de watertransitie verder vorm te geven is medewerking van alle inwoners niet alleen van belang, maar zelfs een vereiste. Er wordt daarom campagne gevoerd om de bewustwording bij de particuliere consument te vergroten. ‘Iedere individuele inwoner gebruikt dagelijks gemiddeld 115 liter water. Dat moet en kan worden teruggedrongen, maar hierbij hebben we de hulp van inwoners nodig. Eén minuut korter douchen levert per douchebeurt bijvoorbeeld al een besparing op van 7 liter! Andere mogelijkheden zijn bijvoorbeeld het vaker gebruiken van de kleine spoelknop na toiletbezoek en het dichtdraaien van de kraan tijdens het tandenpoetsen. Hierbij kan zeker gemiddeld vijf liter water per persoon per dag worden bespaard.’ De particuliere klanten zijn voor ongeveer 50 procent verantwoordelijk voor de totale drinkwaterafname. De andere 50 procent wordt grotendeels afgenomen door de klein- en grootzakelijke gebruiker. Ook bij deze gebruikers wordt ingezet op forse waterbesparing. Dit kan bijvoorbeeld door hergebruik van spoelwater of het aanbieden van alternatieve mogelijkheden. Nu al zijn er veel industriële bedrijven die het water geleverd krijgen van het bedrijf North Water in Garmerwolde. Dit water, dat uit het Eemskanaal wordt gehaald, is niet geschikt als drinkwater, maar kan dus wel voor industriële doeleinden worden gebruikt. Het bedrijf wil een tweede fabriek realiseren, wat voor toekomstige industriële groei zeer wenselijk is. Het WBK heeft al een aantal industriële klanten geweigerd omdat er geen noodzaak bestond om drinkwater te leveren. Het WBG is met meerdere grootgebruikers in gesprek om toepassing van de noodzakelijk geachte mogelijkheden voor besparing en hergebruik te stimuleren. Verder wordt op de bedrijfslocatie in Nietap eind juni dit jaar een nieuwe spoelwaterhergebruikinstallatie in gebruik genomen. Spoelwater is nodig om het water te zuiveren en daarmee geschikt te maken voor drinkwater. ‘De daarbij gebruikte filters moeten vervolgens gereinigd worden door ze met veel water te spoelen. Door dit spoelwater te zuiveren, kan ook dat geschikt gemaakt worden. De nieuwe installatie gaat op jaarbasis ruim een half miljoen kubieke water extra opleveren.’ Om in de nabije en verdere toekomst aan de vraag naar drinkwater te kunnen voldoen, levert dit een bijdrage op. Maar het WBG kan de problemen niet alleen oplossen. Daar is hulp en medewerking van de Provincie, het bedrijfsleven en inwoners van de Provincie Groningen nodig. Wanneer iedereen zijn steentje bijdraagt, kunnen ook toekomstige generaties worden voorzien van drinkwater. ‘Water is immers van levensbelang.’ Voor meer maatregelen en tips kan men terecht op de site van Waterbedrijf Groningen: waterbedrijfgroningen.nl/over-drinkwater/zuinig-op-ons-water/in-huis.