Man met de hamer – Jan de Vries

0
39

Voorzitter PCOB Surhuisterveen
SURHUISTERVEEN –
“Inmiddels ben ik alweer zo’n acht jaar voorzitter van de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) afdeling Surhuisterveen e.o. Met 140 leden vanuit onder andere Surhuisterveen, Buitenpost, Drogeham en Augustinusga zijn we de enige PCOB in de gemeente Achtkarspelen. De leden die bij ons actief zijn, zijn tevens automatisch lid van de landelijke PCOB. Vroeger was er altijd één PCOB in Achtkarspelen, maar een tijd geleden werd deze opgesplitst. Aangezien bij vele afdelingen het ledenaantal afnam, zijn die weer opgeheven. Wij zijn als enige overgebleven. Bij onze vereniging staat binding, het samenzijn en gezelligheid centraal. Normaal gesproken komen we één keer per maand bij elkaar in de Lantearne, maar dat is in verband met de coronacrisis nu niet mogelijk. Tijdens die bijeenkomsten bespreken we normaliter de onderwerpen die voor ouderen van belang zijn. Een hot item is nu bijvoorbeeld de problematiek die in de verpleeghuizen speelt, in verband met het coronavirus. Als PCOB zetten wij ons daarvoor in. We willen dat dit in de toekomst voorkomen wordt. Een ander onderwerp dat momenteel volop speelt is het pensioen. Ook daar zijn we druk mee bezig. Daarnaast pleiten we ervoor dat door de provincies en gemeenten een volwaardige plaats wordt ingeruimd voor een slagvaardig ouderenbeleid. Ook bij de ontwikkeling van woonplannen zal plaats moeten zijn voor ouderenhuisvesting. Mede dankzij de bemoeiing van de PCOB wordt de puinhoop van het CBR (lange wachttijden voor rijbewijzen voor 75-plussers) aangepakt. Naast het organiseren van de bijeenkomsten in de Lantearne, organiseren we ook andere activiteiten, zoals onder andere een bingomiddag, een nieuwjaarsreceptie en een botenreis. De PCOB is ontzettend belangrijk voor de ouderen in onze gemeente. Mensen zien er altijd naar uit als er een bijeenkomst op het programma staat. Ze kunnen er dan even tussenuit. Ondanks dat er nu geen samenkomsten zijn, proberen we wel de binding met de ouderen te houden. Zo hebben we elke maand een nieuwsbrief die bij de leden op de deurmat valt en de komende weken gaan we ook bij iedereen een gedichtenbundel bezorgen, om de ouderen op deze manier een hart onder de riem te steken”.