Man met de hamer – Johan Stevens

0
80

Voorzitter Dorpsbelangen Grijpskerk
GRIJPSKERK –
“Inmiddels ben ik 2,5 jaar voorzitter van Dorpsbelangen Grijpskerk. Met het voltallige bestuur van acht personen behartigen we de belangen van het dorp. Voordat ik voorzitter werd, was ik al wel bij het dorp Grijpskerk betrokken. Toen de toenmalige voorzitter vanwege ziekte plotseling aftrad, werd ik gevraagd om het stokje over te nemen. Dat heb ik toen met enthousiasme gedaan en tot nu toe bevalt het hartstikke goed. We hebben een leuke, enthousiaste groep en de leden van het bestuur variëren in leeftijd van jong tot oud. Op deze manier zijn we ook een goede afspiegeling van het dorp. Op dit moment is de woningbouw in Grijpskerk een onderwerp dat al een aantal jaren onze aandacht heeft. Wij vinden dat er in het dorp te weinig wordt gebouwd en dat er eveneens weinig te koop staat. Dat zorgt ervoor dat het dorp eigenlijk niet kan groeien en, ondanks dat het dorp veel biedt. We gaan voor doorgroei, zodat aanwas van jonge gezinnen mogelijk blijft. Momenteel ligt wel plan Meindertsma klaar en het lijkt erop dat er op die locatie binnen afzienbare tijd gestart kan worden met bouwen. We hebben goede hoop, maar zijn afhankelijk van de Raad van State. Wij merken dat er ook echt vraag naar woningen is, en dan met name onder starters en senioren. Uiteraard willen we graag aan die vraag voldoen. Naast de woningbouw zijn we ook bezig met de gasopslag in Grijpskerk. De bedoeling is dat deze opslag gesloten wordt, maar het is al maanden stil. Wat er verder mee gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. Als Dorpsbelangen houden we dit goed in de gaten. Tevens zijn wij ook betrokken bij de uitbreiding van het Lauwers College Grijpskerk en de bereikbaarheid van het dorp. Met bijvoorbeeld ons goed te bereiken treinstation zijn we ontzettend blij. Op deze manier kunnen onze inwoners snel in de stad Groningen komen. De brug bij Gaarkeuken is wel een puntje waar we nog niet helemaal tevreden over zijn. De brug staat vaak open, wat niet in het belang is van de continuïteit van de noord-zuid verbinding. Ik ben ontzettend blij met ons dorp. Er zijn veel voorzieningen en ik denk dat een ieder hier in alle vrijheid kan wonen. Er zijn veel mogelijkheden en dat willen we graag zo houden. Daar zetten we ons met elkaar voor in”.