Man met de hamer – Klaas-Wybo van der Hoek

Fractievoorzitter GroenLinks Westerkwartier
STREEK –
“Sinds de gemeentelijke herindeling ben ik fractievoorzitter van GroenLinks Westerkwartier. Hiervoor ben ik zo’n zeventien jaar fractievoorzitter geweest van GroenLinks Zuidhorn en destijds ben ik met één zetel begonnen. De afgelopen jaren is onze partij sterk gegroeid. Daar waar we eerst één zetel in Zuidhorn en Leek hadden in de gemeenteraad, hebben we er inmiddels al vijf. Vooral na de gemeentelijke herindeling hebben we een behoorlijke groei doorgemaakt. Dat betekent dat de geluiden die we laten horen herkend en erkend worden. GroenLinks Westerkwartier heeft veel aandacht voor het landschap, duurzaamheid, energie en armoedebestrijding. Een voorstel van ons om vooral in te zetten op zonne-energie en grote windmolens te weren, heeft het gehaald. Ook aan het groeiende probleem van het tekort aan woningen in de dorpen moet de gemeente meer doen. In het Westerkwartier is nog veel te doen op het gebied van bovengenoemde punten. Onlangs hebben we bijvoorbeeld een voorstel ingediend om het armoedebeleid in de gemeente te verbeteren. Hierin wordt de situatie met huishoudens met kinderen en langdurig zieken verbeterd. Helemaal in deze coronacrisis is dat urgent. De verwachting is namelijk dat de coronacrisis veel meer mensen en huishoudens in de problemen brengt. Daarom zijn deze maatregelen nu nodig. Momenteel ben ik tevreden over de positie van GroenLinks in het Westerkwartier. Naast onze vijf zetels in de gemeenteraad, doen we het ook goed wat betreft het ledenaantal. Op dit moment hebben we zo’n 140 leden en daarin zijn we, net als met het aantal zetels, sterk gegroeid. Echter zitten we niet in het college en dat is behoorlijk jammer voor onze inwoners. Het is een gemiste kans en niet netjes van de coalitiefracties om een winnaar bij de verkiezingen als GroenLinks buiten te sluiten. Naast de eerdergenoemde punten waar we veel aandacht voor hebben, weken wij ook hard aan een transparante en goede besluitvorming. Dit wordt niet altijd gewaardeerd, maar het is belangrijk dat burgers ook zien dat beslissingen op een juiste manier worden genomen. We doen het namelijk voor onze inwoners. Daarom vind ik het ook belangrijk dat mensen betrokken zijn bij het politieke orgaan. Wij beslissen namelijk ook over hun welvaart, milieu en welzijn. Doordat mensen betrokken zijn en hun stem uitbrengen op een politieke partij, kunnen zij invloed uitoefenen op de plannen voor nu en voor de toekomst. Ik vraag de inwoners van het Westerkwartier dan ook om dat te blijven doen”.