Man met de hamer – Klaas-Wybo van der Hoek

Fractievoorzitter GroenLinks Westerkwartier
“Minister Blok kwam deze week speciaal kijken naar de gasopslag Grijpskerk. Blijkbaar is die opslag belangrijk voor de minister en het Rijk. Men was eerst van plan om de gasopslag versneld te sluiten. Het gas dat er nog onder ligt, zou alsnog gewonnen worden. Nu is het plan de gasopslag toch langer open te houden. Deze zou dan een functie krijgen bij de versnelde sluiting van het Groningenveld. De steeds veranderende plannen met de gasopslag Grijpskerk vergroten het wantrouwen van inwoners. De gasopslag heeft jaren een opslagfunctie gehad. Eerst zou hij dat nog een aantal jaren houden. Toen zou hij versneld sluiten en nu zegt het Rijk weer: de gasopslag Grijpskerk blijft open en krijgt een nieuwe en cruciale rol in de afbouw van het Groningenveld en in de leveringszekerheid van gas.

Wij weten niet of de inwoners dat zien zitten en of dat gegarandeerd veilig kan. Het mag in elk geval geen schade opleveren voor de inwoners. Nu hebben de inwoners in en rond Grijpskerk, Pieterzijl en omgeving al last van schade door aardgaswinning. Dat mag niet doorgaan. De eis is dan ook dat de schadeafhandeling rondom Grijpskerk op dezelfde manier wordt geregeld als rondom het Groningerveld. Bewoners mogen géén gedoe krijgen over de schadeafhandeling. We moeten natuurlijk niet de problemen die er al zijn met de schadeafhandeling in Groningen, vergroten en nog jaren laten voortslepen. Volgens de berichten wil de minister daar niet aan, omdat de wet dan veranderd moet worden. Wel, als de wet veranderd moet worden, dan moet hij dat met het parlement doen. Mensen zijn toch belangrijker dan regeltjes? Op initiatief van de fractie van GroenLinks nam de gemeenteraad van het Westerkwartier begin juli unaniem een motie aan waarin wordt uitgesproken dat

het Rijk onzorgvuldig handelt door de snel veranderende plannen met gasopslag Grijpskerk. Het kabinet wordt onder meer opgeroepen om de zogenaamde omgekeerde bewijslast voor de inwoners van gemeente Westerkwartier onverkort te handhaven. Op verzoek van de fractie van GroenLinks komt deze kwestie in het raadsoverleg van 25 augustus aanstaande aan de orde”.