Man met de hamer – Theun de Wit

Plaatselijk Belang Visvliet
VISVLIET –
“Inmiddels ben ik alweer zo’n zes jaar voorzitter van Plaatselijk Belang Visvliet. Daarvoor zat ik ook al in het bestuur, dus al met al ben ik al een behoorlijke tijd bij Plaatselijk Belang betrokken. Ik heb destijds plaatsgenomen in het bestuur, omdat ik betrokkenheid bij het dorp ontzettend belangrijk vind. Dat houdt het dorp meer leefbaar. Alles gaat en staat wel met een goed team, maar dat is bij ons gelukkig het geval. Plaatselijk Belang Visvliet bestaat momenteel uit zeven personen en wij zijn als het ware de verbindende factor tussen het dorp en de gemeente. Wel vinden wij het belangrijk dat inwoners zelf ook het een en ander doen. Als je zelf wat doet, wil de gemeente ook makkelijker wat hulp verlenen. De gemeente weet ook dat Visvliet vrij zelfredzaam is. Als we alles in goede banen leiden, komt alles altijd voor mekaar. In het dorp zijn wij momenteel met verschillende dingen bezig. Onlangs hebben we welkomstpalen geplaatst, hebben we de begraafplaats en het monument opgehoogd en is de heuvel voorzien van planten. Daarnaast is de nieuwe Groningerbrug een belangrijk onderwerp. Ook daarbij hebben we de inwoners meegenomen; zo hebben we samen het ontwerp van de leuning gemaakt. Daarnaast zijn we als dorp, dus niet als Plaatselijk Belang, ook bezig om bejaardenwoningen te kopen. Visvliet krimpt in het aantal personen, maar we weten dat met name jongeren wel behoefte hebben om hier te blijven wonen. Dat kan niet, omdat er geen huizen beschikbaar zijn. Als we groen licht krijgen van Wold & Waard, kunnen die bejaardenhuizen uitkomst bieden. Dat Visvliet krimpt, heeft met name te maken in het aantal personen per huishouden, dus het ligt niet aan het aantal huizen. Vroeger hadden we bijvoorbeeld een hele kinderrijke buurt, maar dat is nu wel anders. Mensen krijgen kennelijk tegenwoordig toch minder kinderen, maar volgens mij is dat een landelijke trend. Ik vind het ontzettend leuk om voorzitter te zijn, maar dat komt vooral omdat we als Plaatselijk Belang een goed team hebben. Dat geeft mij zelf ook de motivatie om hiermee door te gaan. Ik vind het mooi om wat voor het dorp te kunnen betekenen. Laatst hebben we bijvoorbeeld nog twee bankjes gemaakt, die in het dorp zijn geplaatst. Als we allemaal een beetje doen, blijft het dorp ook netjes”.