Manifestatie ‘Samen van het gas af!’ in Opende

OPENDE – Om een sterke vuist te maken tegen gaswinning en de schadelijke gevolgen hiervan houden actievoerders uit de provincies Groningen én Friesland een manifestatie, waarbij inwoners van beide provincies zijn uitgenodigd. De manifestatie wordt gehouden bij het gasboringsstation in Opende, de Grinzer Pein, aan de Kolonieweg. Dit is op zaterdag 24 februari aanstaande om 10.00 uur ’s ochtends. Thema van deze manifestatie is ‘SAMEN VAN HET GAS AF!’ Het gaat bij deze manifestatie niet alleen om de gaswinning maar ook om de schade door zoutwinning en de bodemdaling hierdoor. Er zullen verschillende sprekers zijn, waaronder Bram Schmaal (fractievoorzitter Statenfractie Groninger Belang), Corlienke de Jong (fractievoorzitter Statenfractie FNP Fryslân) en een vertegenwoordiger van de Groninger Bodembeweging. Koffie en thee zijn aanwezig. De organisatie hoopt op een massale opkomst. Zeker vanuit het Westerkwartier. Ytsen van der Velde: “Het stoppen van de gaswinning rondom Loppersum zou weleens kunnen betekenen dat men gaat kijken naar de gasvelden in het Westen van de provincie en in delen van Friesland. Daarbij rijst de grote vraag wat de gevolgen zullen zijn voor dit gebied.”