Maranathaschool wil van negatieve imago af

Maranathaschool

“Er zijn geen plannen om de school te sluiten”

KORNHORN – De Maranathaschool wil van haar negatieve imago af. Dat imago ontstond begin dit jaar toen in de gemeenteraad openlijk gespeculeerd werd over een eventuele ophanden zijnde sluiting. “Hier is niks van waar,” zegt directeur Dineke Scheffer. De school is volgens haar juist druk bezig met een verbouwing, waardoor deze nog jaren mee kan. Ze stoort zich dan ook aan het beeld, dat de laatste tijd ontstaan is.

De school kwam in januari in opspraak, nadat de gemeenteraad resoluut een verbouwing ter hoogte van een half miljoen, van de hand wees. De raad gaf toen aan alleen dit bedrag in de school te willen investeren als er door directeur-bestuurder Johan Heddema van Stichting Penta Primair de garantie kon worden gegeven dat de school nog minstens tien tot vijftien jaar open kan blijven. Heddema kon dit niet. Scheffer: “Zoiets kun je nooit zeggen. In de prognoses loopt ons leerlingenaantal wel wat terug, maar dat is in alle scholen in deze regio zo.” Op dit moment heeft de school 90 leerlingen, volgend schooljaar worden dat er 85.

Wel besloot de school een aantal ouderavonden te organiseren. “De ouders stonden hier heel positief tegenover. Samen hebben we gesproken hoe we verder moeten met de school.” Zoals het nu lijkt gebeurt dat na de zomervakantie in vier ongeveer even grote groepen. Ook in de toekomst lijkt het leerlingenaantal niet in een vrije val terecht te komen. Wel zou de school nog iets meer leerlingen kunnen krijgen. In de het dorp wonen namelijk nog veel meer kinderen tussen de 4 en de 12 jaar, maar die worden door hun ouders naar een openbare of de gereformeerde basisschool in Grootegast gebracht.

Ondanks dat nu niet het hele bedrag toegezegd is, krijgt de school wel geld om het nodige onderhoud te doen. “Jarenlang is er vrijwel niks gebeurd omdat we mee zouden gaan doen in een nieuw multifunctioneel centrum. Toen dat niet door gegaan is, moest er wel onderhoud aan het gebouw uitgevoerd worden,” vertelt Scheffer. “Zo moesten de toiletten nodig vervangen worden en stond de houten vloer in sommige lokalen bol.” Voor de uitvoering van het onderhoud heeft de gemeente bijna € 90.000,- toegezegd.

Zelf investeert Penta Primair nog eens € 55.000,- aan materiaal in de school. “Aan de binnenkant komt het voor rekening van ons,” legt Henk Dimmendaal uit. “Wij hebben gekeken naar een functionaliteitverbetering van het gebouw. Doordat we geen grote verbouwing konden doorvoeren, houdt het wel zijn beperkingen.” De investeringen van het schoolbestuur zitten vooral in materialen en digiborden in alle klassen.

De verbouwing zal de komende weken plaatsvinden. De nieuwe toiletten – de oude stonken continu – zijn inmiddels geplaatst en aan de buitenkant wordt geschilderd. Daarnaast zullen nieuwe dakgoten worden aangelegd en worden ook de voegen aangepakt. In de school komen nieuwe ketels en een werkruimte voor de conciërge. Wanneer alles klaar is, zal ook het complete plein een nieuwe bestrating krijgen.

Na de zomervakantie moet de school heropend worden. Dit gebeurt op 25 september en die dag zal ook het nieuwe logo van de school gepresenteerd worden. Volgens Scheffer moet het een feestdag worden.