“Media zien vaak alleen maar de ‘leuke’ dingen, maar ik vind het ook mooi als er aandacht is voor dat andere”

Een dag op pad met wethouder Hielke Westra

WESTERKWARTIER – Al in juli van dit jaar nodigde wethouder Hielke Westra van de gemeente Westerkwartier journalist Tim Lambeck uit om een dag met hem mee te lopen. Deze uitnodiging was in het kader van ‘Neem de journalist mee naar je werk maand’ van de Nederlandse Wethoudersvereniging. Vanwege vakanties werd deze ‘meeloopdag’ een aantal keren uitgesteld, maar op de een-na-laatste dag van september trokken de wethouder en de journalist toch een dag met elkaar op. Op 29 september had Westra een gevarieerd programma samengesteld, waarbij de verschillende facetten van het wethouderschap zichtbaar werden.

Op woensdag 29 september om 09:00 uur ’s ochtends ontmoeten we elkaar bij de carpoolplaats in Marum. Aangezien zijn eigen auto vandaag voor de Apk-keuring naar de garage is, rijdt de wethouder in de wagen van zijn vrouw. “Niet een auto die je bij een wethouder verwacht hè”, lacht hij. “Normaal rijd ik in een gebutste Skoda”. Terwijl we in de auto stappen, bespreken we de planning van de dag. Allereerst staat het tegelwippen op het programma, in samenwerking met de gemeente Achtkarspelen. Dit op initiatief van de wethouder zelf. “Veel gemeenten in Nederland zijn momenteel bezig met het tegelwippen”, zegt hij. “Gemeenten willen zoveel mogelijk groen hebben in de openbare ruimte en tuinen. Tussen de steden Groningen en Leeuwarden is het een beetje een strijd wie de meeste tegels wipt. Ik dacht: laten we de eeuwenoude strijd tussen Groningen en Friesland even staken en eens samen in actie komen. Het initiatief hiervoor heb ik in april al genomen en nu, een aantal maanden later, gaan we echt van start”.

In Surhuisterveen ontmoeten we wethouder Margreet Jonker van de gemeente Achtkarspelen, verschillende ambtenaren van beide gemeenten en medewerkers van de dagbesteding van Poppingahiem. Westra is niet gekomen om een lintje door te knippen, maar hij moet echt de modder in en zijn handen uit de mouwen steken. Zijn nette schoenen maken daarom plaats voor een paar bruine laarzen. Samen met collega-wethouder Jonker sjouwt Westra met een kruiwagen vol planten, steekt hij de schep in de grond en worden planten uiteindelijk gepoot. Dit onder grote belangstelling van verschillende fotografen. In de belangstelling staan, dat is iets wat de wethouder inmiddels wel gewend is. “Maar daar heb ik toch wel aan moeten wennen hoor. Ik vond het de eerste keren best vreemd dat ik zo ‘in the picture’ stond, maar ik weet dat het erbij hoort. Je bent je er nu altijd van bewust. Toen ik ruim 2,5 jaar geleden wethouder werd, heb ik ook een mediatraining gehad, zodat ik wist hoe ik met de verschillende media om moest gaan. Media zien vaak alleen maar de ‘leuke’ dingen, zoals het doorknippen van lintjes. Maar ik vind het ook mooi als er aandacht is voor dat andere. Het fijne van mijn werk vind ik ook dat je in de voorbereiding veel met een bepaald onderwerp bezig bent en dat je het uiteindelijk in de praktijk kunt laten zien waar je aan meegewerkt hebt. Daar is het tegelwippen van vandaag een mooi voorbeeld van”.

Van de tuin naar de laptop
Als de eerste planten in de grond zitten en de koffie op is, rijden we weer terug naar de carpoolplaats in Marum waar wethouder Westra de journalist van dienst afzet. Beide gaan vervolgens hun eigen weg, om vervolgens om 13:00 uur aan een digitaal overleg te zitten met Thea Spa, secretaresse van Westra. “Vanmorgen hadden we een activiteit waar mensen de wethouder een beetje van kennen, maar nu staat er een agenda-overleg gepland, waar ‘buitenstaanders’ eigenlijk nooit iets van mee krijgen. Ik moet wel zeggen dat het vaak een gezellig overleg is. Het is niets anders dan door mijn agenda van deze week heenlopen. Daarnaast worden alle verzoeken tot een afspraak met mij hier besproken”.

Tijdens het overleg blijkt dat de wethouder deze week een bomvolle agenda heeft. Voor deze week staan er verschillende voorbereidingstaken, overleggen en bijeenkomsten op de planning. Zo heeft de wethouder vandaag nog een overleg over het Zonnecarport Zuidhorn en is hij vanavond aanwezig bij de raadsvergadering, die hij in de middag moet voorbereiden. “Naast zaken die alleen in deze gemeente spelen, ben ik ook betrokken bij verschillende onderwerpen die op provinciaal niveau spelen”, zegt Westra. “Zo heb ik deze week nog een overleg met de verschillende Groninger gemeenten over cultuur, wat ik in deze gemeente in mijn portefeuille heb. Daarnaast volgt er nog een vergadering met de RES-stuurgroep (Regionale Energie Strategie), waar ik met twee petten op zit. Enerzijds als wethouder van de gemeente Westerkwartier en anderzijds als voorzitter van de stuurgroep. Het is een klus die behoorlijk veel tijd vergt”.

Daar waar de agenda van de wethouder voor zes dagen goed gevuld is, is er één gaatje te vinden: de vrijdagmiddag. “Deze middag probeert Thea ook zoveel mogelijk voor mij vrij te houden”, zegt Westra. “Dat komt vooral omdat ik ook veelal in de avonden en in het weekend aan het werk ben. Op vrijdag probeer ik dan een momentje voor mijzelf te hebben. Toch lukt dat niet altijd. Als er bijvoorbeeld activiteiten buitenshuis zijn, bijvoorbeeld openingen van tentoonstellingen, probeer ik er altijd bij te zijn”. Naast de interne en externe afspraken sluit Westra ook regelmatig aan bij de fractie-overleggen van CDA Westerkwartier. Iets waar hij niet persé bij hoeft te zijn, maar waar hij zelf wel waarde aan hecht. “Daarbij is het wel belangrijk dat ik een gezonde afstand blijf bewaren tot de fractie. Als wethouder ben je namelijk in dienst van de raad en niet van de partij. Toch zijn zulke overleggen belangrijk voor wat achtergrondinformatie en bepaalde duidelijkheid te verschaffen. Als coalitiepartij is het belangrijk om bij de grote thema’s op één lijn te zitten met het college”.

Daar waar het agenda-overleg normaal gesproken een half uurtje duurt, is dat vandaag wel anders. Vanwege de ‘meeloopdag’ loopt het al met al uit tot 14:00 uur. Dat betekent dat we gelijk aan kunnen sluiten bij het overleg over de Zonnecarport Zuidhorn, dat eveneens digitaal plaatsvindt. Hierbij aanwezig zijn ambtenaren Jochem Pennekamp, Bert Baptist en wethouder Pieter van der Zwan. “Momenteel zijn we bezig om een zonnecarport te realiseren in Zuidhorn”, vertelt Westra ter introductie. “Dit past bij onze visie op het gebied van energietransitie. We willen de zonnecarport zo inrichten dat iedereen mee kan doen. De opbrengst van het project moet daarom ten goede komen aan minimahuishoudens”. Het proces van de zonnecarport is ingewikkeld, zo blijkt tijdens het overleg.

Van de laptop naar de raadzaal
Na het overleg wat betreft de zonnecarport heeft de wethouder de taak om de raadsvergadering van vanavond voor te bereiden. De journalist van dienst heeft dan de tijd om wat eigen werk te behandelen en schuift vervolgens om 19:30 uur aan bij de raadsvergadering, die plaatsvindt vanuit de raadzaal in Zuidhorn. Tijdens deze raadsvergadering worden verschillende punten behandeld, maar heeft wethouder Westra pas op het laatst een onderwerp. Zich in de tussentijd vervelen hoeft hij zeker niet. “Ik volg de vergadering altijd zoveel mogelijk, maar probeer tegelijkertijd wat achterstallig werk te doen”, zegt hij. “Zo werk ik wat mailtjes weg en lees ik diverse stukken. Bij wat spannendere agendapunten volg ik de vergadering wel goed”. Om er met een knipoog aan toe te voegen: “Het is dus niet zo dat ik naar een voetbalwedstrijd zit te kijken”.

Het agendapunt dat Westra vanavond op zijn bordje heeft, is niet zomaar één. Het gaat namelijk over de huisvesting van de gemeente Westerkwartier. Wat gaat er met de gemeentehuizen en de gebouwen van Novatec gebeuren? Het college heeft onlangs een masterplan ontwikkeld, dat vanavond voorligt aan de gemeenteraad. Een plan waar de afgelopen maanden ontzettend hard aan gewerkt is. De taak van Westra vanavond is om verschillende vragen vanuit de fracties te beantwoorden en die krijgt hij genoeg. Daarnaast volgen er verschillende moties en amendementen; (voorgestelde) wijzigingen in documenten. Eén motie en twee amendementen daarvan worden door de gemeenteraad aangenomen. Het masterplan huisvesting, waar vervolgens over gestemd wordt, wordt unaniem door de raad aangenomen. Een applaus volgt, met complimenten aan de raad, alle ambtenaren en het college, want dat verdient dit proces.

Afsluitende borrel
Na het agendapunt huisvesting wordt de raadsvergadering door burgemeester Ard van der Tuuk afgesloten. In de kantine volgt vervolgens nog een afsluitende borrel, waar verschillende raadsleden en de wethouders iets te drinken inschenken. Voor Westra tijd om ook het succes van de raadsvergadering te vieren. “Het is altijd een fijn gevoel als een voorstel unaniem wordt aangenomen”, zegt Westra. “Dat is in dit geval niet anders. Niet alleen voor mijzelf, maar ook voor alle ambtenaren die erbij betrokken zijn”. Tijdens de borrel praten we eveneens na over deze ‘meeloopdag’. Een dag waarop de journalist van dienst een goed beeld heeft gekregen van het werk van de wethouder. “Ik vond het belangrijk dat ik je verschillende facetten van het werk kon laten zien en dat is volgens mij wel gebeurd”, zegt Westra. “Ik merkte ook dat je anders meeliep dan wanneer je normaal bij ons in de gemeente aanwezig bent. Normaal gesproken doe je verslag van een gebeurtenis, maar nu keek je op een andere manier naar mijn werk. Daar heb je gedurende de dag ook verschillende keren naar gevraagd. Wat mij betreft een geslaagde dag”.

Als een journalist een dag meeloopt met een wethouder, is het natuurlijk ook ontzettend leuk als dit een keer andersom kan plaatsvinden. Of Westra daar open voor staat? “Natuurlijk! Het lijkt me interessant om een keer een dag met jou mee te lopen en te zien wat jij dagelijks aan het doen bent. Daar gaan we zeker een keer wat voor inplannen”, besluit de wethouder.