MFA Grootegast klaar voor het nieuwe voetbalseizoen

Na fabeltjes en geruchten nu concrete plannen

GROOTEGAST – “Er is veel rumoer geweest. Er zijn veel fabeltjes verteld en nog meer geruchten in het rond gegaan. Het is bijna een jaar lang stil geweest, maar we hebben niet stil gezeten!” Het zijn de woorden van Henk Kroon, voorzitter van Stichting MFA Grootegast tijdens de presentatie van laatste plannen van de multifunctionele accommodatie in Grootegast. Er is nog altijd een lange weg te bewandelen, maar als alles volgens plan verloopt –en dat lijkt te gaan gebeuren- dan is de MFA bij aanvang van het nieuwe voetbalseizoen gereed om in gebruik te nemen.

De laatste plannen en nieuwste ontwikkelingen werden recent gepresenteerd in Café de Klap, waar een dertigtal belangstellenden zich hadden verzameld om kennis te nemen van de huidige stand van zaken. Kroon: “De plannen zijn onderweg wat bijgesteld. De eerste plannen waren ambitieus en daarom ook vrij duur. We wilden 180 vierkante meter extra bouwen, waarbij we ons niet realiseerden wat dat zou gaan kosten. Gelukkig is de aannemer kostenbewuster, dus hij wees ons op het prijskaartje dat aan onze plannen hing.” Plan B behelst een kleiner MFA, maar is ook stukken goedkoper, schetst Kroon die vervolgens opsomde waar het bestuur van Stichting MFA zich het afgelopen jaar mee bezig heeft gehouden. “We zijn bezig geweest met een pachtovereenkomst voor de grond onder de MFA. Wij hadden het liefst de grond gekocht van de gemeente, maar dat zagen zij –ingegeven door slechte ervaringen vanuit het verleden met andere partijen- niet zitten. Er is dus een pachtconstructie overeengekomen. Ook hebben we een tegenvaller te verwerken gekregen met de waterleiding en geregeld dat de nieuwe accommodatie aangesloten wordt op het riool.” Zeker dat laatste was nog een behoorlijk project, volgens Kroon die vertelt dat de kantine van Fc Grootegast op dit moment niet is aangesloten op het riool. “De MFA is echter een stuk groter, waardoor een aansluiting op de riolering een absolute noodzaak is.” Kroon meldde ook dat de subsidies van de gemeente en de provincie opnieuw besproken dienden te worden. “Deze bijdragen waren toegekend onder de voorwaarde dat het gebouw in 2017 zou worden opgeleverd. Dat hebben we niet gered, dus moesten we naar de gemeente en de provincie met de vraag of het gebouw ook in 2018 opgeleverd mocht worden.” Met succes, want beide subsidies bleven beschikbaar waardoor het project niet op losse schroeven is komen te staan. Anders ligt dat met aangevraagde subsidie voor zonnepanelen. “De zonnepanelen laten nog even op zich wachten”, aldus Kroon. “We hadden deze graag bij de bouw direct op het dak laten leggen, ware het niet dat onze aanvraag in eerste instantie is afgewezen. De reden? We hebben nog geen gebouw om de zonnepanelen op te leggen. Tja, zo gaat dat in Nederland.” Dat stukje duurzaamheid is dus op de iets langere baan geschoven. Wel heeft het stichtingsbestuur gekozen voor zoveel mogelijk andere ‘groene’ opties, waaronder het gebruiken van Ledverlichting. “In aanschaf misschien wat duurder, maar daarna een flinke besparing op de jaarafrekening”, duidt Kroon de keuze voor de ledlampen.

Er is inmiddels een start gemaakt met de bouw van multifunctionele accommodatie, waarvan de fundering grotendeels ligt. Tevens is de omgeving van het toekomstige gebouw bouwklaar gemaakt en lijkt niets een snelle realisatie van de MFA nog in de weg te staan. Kroon verwacht dat het gebouw voor de bouwvakvakantie zal worden opgeleverd, waarna Buss Ontwerp & Inrichting de inrichting van het gebouw zal verzorgen. Wim Buss daarover: “Nadat het gebouw klaar is, kost het ons nog zo’n 3 tot 4 weken om alles in te richten. De start van het nieuwe voetbalseizoen moet in principe haalbaar zijn.” De eerste ontwerpen liggen inmiddels klaar. Zo is het de bedoeling om de clubkleuren van gebruikers Fc Grootegast, CMV Oranje en de muziekschool in het interieur te verwerken en de horecakant multifunctioneel te maken, zodat het voor meerdere doeleinden kan worden gebruikt en ook kinderen er een eigen plekje vinden. “Of alles ook precies zo geplaatst wordt als op de schetsen is te zien blijft nog even afwachten”, aldus Kroon realistisch. “Wim Buss kan alles leveren, de vraag is of wij alle mooie spullen om de inrichting af te maken kunnen betalen.” Moeilijke keuzes die nog gemaakt moeten worden. Kleinigheidjes vergeleken met de weg die de afgelopen acht jaar is doorlopen. Want de realisatie van een MFA op sportpark De Leegens heeft lang geduurd. Niettemin lijkt het wachten te worden beloond met een schitterende nieuwe thuishaven voor in ieder geval drie Grootegaster partijen.