Multifunctioneel centrum voor Oldehove?

50.000 euro voor MFC-plannen in Jan Biermaschool

ZUIDHORN – Binnen de gemeente Zuidhorn zijn er serieuze plannen om de leegstaande Jan Biermaschool in Oldehove om te toveren tot prachtig multifunctioneel centrum. Of het ook bij mooie plannen blijft zal binnenkort blijken. Al jaren spreekt de Zuidhorner politiek met Dorpsbelangen Oldehove om te kijken of de realisatie van een MFC tot de mogelijkheden behoort. De partijen lijken elkaar te hebben gevonden, daar de gemeente Zuidhorn 50.000 euro uittrekt om zogenoemde spijkers met koppen te slaan.

“In Oldehove komen een aantal dingen samen”, legt wethouder Bert Nederveen uit. “De Jan Biermaschool is samengegaan met CBS De Wingerd waardoor het schoolgebouw aan de Schoolstraat nu grotendeels leeg staat.” Momenteel wordt het gebouw gebruikt voor jongerenwerk, aldus de wethouder die tevens aangeeft dat er natuurlijk veel meer ruimte is in het voormalige schoolgebouw. “Daar komt bij dat dorpshuis Humsterland is verouderd en eigenlijk ook aan een flinke verbouwing toe is. Dan moet je dus de afweging maken wat je gaat doen. Omdat het dorpshuis ook niet echt toegankelijk is voor mensen die slecht –of niet-  ter been zijn en het gebruik van de bibliotheek terugloopt, zijn wij gaan kijken naar de mogelijkheden om het voormalige onderkomen van de Jan Biermaschool geschikt te maken voor een multifunctioneel centrum.” In een eerder stadium sprak collega-wethouder Fred Stol al van een helicopterview. Stol wilde van bovenaf kijken waar het dorp precies behoefte aan heeft en waar het momenteel aan schort. Nederveen: “Wij hebben bijvoorbeeld ook geluiden ontvangen van de huisarts die tegen de grenzen van zijn gebouw aanloopt en de wens heeft te verkassen naar een ruimer pand. Er is een dagopvang in Oldehove dat maar een paar dagen in de week gebruikt wordt. Ook dat kan efficiënter. En dat willen we dus allemaal in kaart brengen, zodat we logische stappen kunnen ondernemen.” Dit proces wordt in handen gelegd van een externe begeleider. “Intern hebben we natuurlijk ook veel kennis in huis”, legt Nederveen de keuze om iemand van buitenaf aan te trekken uit, “maar als je echt iets goeds neer wilt zetten dan moet je specialisten inhuren. Zij hebben de benodigde kennis in huis. Voor Zuidhorn is dit overigens geen onbekend fenomeen. Ook bij De Wierde in Grijpskerk en bij de Brede School in Zuidhorn hebben wij gebruik gemaakt van externe expertise.” 50.000 euro trekt de gemeente uit voor dit proces. “Dit bedrag is gebaseerd op onze eigen, eerdere ervaringen”, meldt Nederveen. “Het is de bedoeling dat hiervoor een plan wordt neergezet, de mogelijkheden in kaart worden gebracht en alle partijen die een rol kunnen spelen bij de plannen worden betrokken.” De wethouder heeft een hard hoofd in de realisatie van het multifunctionele centrum voor de herindeling. “2019 komt snel dichterbij”, weet hij. “Dus nee, ik verwacht niet dat Oldehove een MFC heeft voordat de gemeente Zuidhorn opgaat in de nieuwe gemeente Westerkwartier.” Wel denkt de wethouder dat een nieuw MFC de leefbaarheid van het dorp vergroot. We stellen hem dan ook de vraag of woningbouw in Oldehove een logisch gevolg is van de plannen om een MFC te realiseren. “Dat staat los van elkaar”, aldus Nederveen. “Het MFC is één ding, woningbouw is een ander punt. Bouwen is natuurlijk belangrijk. En dan niet alleen voor Oldehove, maar ook voor bijvoorbeeld Grijpskerk en Aduard. Maar of dit ook daadwerkelijk gebeurd? Dat durf ik nog niet met zekerheid te zeggen. Echter, ik sluit het ook niet uit.”