“Museum Nienoord wil het cultureel kloppend hart van heel het Westerkwartier zijn”

Leek KC Geert

LEEK – Hij straalt enthousiasme uit, want Geert Pruiksma (47) heeft er echt zin. Sedert januari dit jaar is hij de nieuwe directeur van wat officieel heet: Borg & Rijtuigmuseum Nienoord. Je zou hem cultuurdirecteur kunnen noemen; Pruiksma zelf echter ziet zich vooral als een ‘artistiek aanjager’. Maar zijn intentie is duidelijk: Het museum wil zich, wat provocerend maar niet minder waar gezegd, uitbouwen en ontwikkelen tot het cultureel kloppend hart van heel het Westerkwaertier.

“De potentie en de wil daarvoor zijn aanwezig,” zegt Pruiksma, die officieel twee dagen per week als directeur op Nienoord aanwezig is, maar die ‘betaalde tijd’ ruimschoots overschrijdt. Zijn werkzaamheden op Nienoord combineert hij met zijn taak als coördinator op de Klassieke Academie. Pruiksma woont hartje centrum in de stad Groningen. Als het weer het enigszins toelaat, fietst hij de afstand Groningen-Leek vice versa bij voorkeur via de Onlanden. “Dan besef ik telkens weer hoe mooi de natuur hier is. Heerlijk. Het is ook heerlijk om na 18 jaar als conservator en directeur in het Museum De Buitenplaats in Eelde werkzaam te zijn geweest me nu aan dit nieuwe project te kunnen wijden. Het past helemaal in mijn straatje. Ik houd van kunst en cultuur, heb in Groningen aan de RUG Kunstgeschiedenis gestudeerd, mijn scriptie ging over de combinatie van oud- en nieuwbouw in de historische binnenstad van Groningen. Museum De Buitenplaats heb ik samen met vooral oprichter Jos van Groeningen kunnen positioneren als prominente plek voor kunsttentoonstellingen en podiumkunsten, voor presentaties en rondleidingen, terwijl we ook de fraaie tuin en en het zeventiende-eeuwse Nijsinghhuis danig promootten. Het museum Nienoord ‘opstoten in de vaart der volkeren’ vind ik een nieuwe, daarop aansluitende, uitdaging. Alle ingrediënten zijn daarvoor aanwezig. De gemeente Leek en de provincie Groningen subsidiëren ons en het lijkt me, gezien het belang dat de overheid hier, terecht, voor het hele Westerkwartier aan hecht, dat we in dat opzicht de wind mee hebben. Mijn voorgangster, Gitta op den Akker die nog steeds zéér met het wel en wee hier meeleeft – ik heb veel aan haar adviezen – was vooral veel tijd kwijt met het coördineren van de vrijwilligers, zo rond de zestig, die zich met hart en ziel voor Nienoord inzetten. Daar word ik niet mee belast. Om kosten te besparen verzorgen ambtenaren op het Leekster gemeentehuis en dan vooral Jur Engels, de operationele taken. Ik kan, wil en moet me vooral met de ‘uitbouw’ bezig houden. Daar heb ik veel medewerking voor nodig, maar de enthousiaste reacties sterken me in mijn overtuiging dat we een goede weg inslaan. Wat een uitdaging ook!”

Het huidige aantal bezoekers aan het museum schommelt rond de 9.000 per jaar. Dat wil Pruiksma in eerste instantie naar zo’n 15.000 opschroeven. Dat moet mogelijk zijn, vindt hij. “In de eerste plaats door het museum het hele jaar door open te stellen. Ook het depôt, waar vele mooie koetsen en rijtuigen staan opgeslagen, gaat open. Want er staat op koetsen- en rijtuigengebied nog zoveel meer moois dat het bekijken waard is. Nienoord is bestempeld als nationaal erfgoed, de borg en alles er op en er aan heeft een rijke historie, niet alleen op het gebied van paarden en koetsen en rijtuigen, maar ook als kunsthistorisch bouwwerk. Ook daar willen we meer aan gaan doen door de inrichting van de borg meer nog op de regionale geschiedenis af te stemmen. In de tuinhal exposeren we tot eind augustus een prachtig en breed overzicht uit het werk van realistisch schilder Pieter Knorr uit Doezum. Dit soort kunstuitingen zou ik graag willen intensiveren. Kennis verzamelen en verspreiden, vooral op scholen, zie ik eveneens als een taak. En het organiseren van demonstraties en culturele evenementen die bijdragen aan het stimuleren van cultuurtoerisme. Dat is goed voor de hele regio! Maar heel duidelijk: Dit mag en zal niet ten koste van andere culturele en museale activiteiten in de nabije regio gaan. Juist meer samenwerking vind ik een goede zaak. Museum Nienoord wil het cultureel kloppend hart van heel het Westerkwartier zijn, waarvan de hele regio kan profiteren.”

Meer info vindt u op www.museumnienoord.nl